Quang Bình huy động hiệu quả sức dân xây dựng NTM

Thứ Bảy, 28/12/2019, 10:22 (GMT+7)

BHG- Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, đến nay huyện Quang Bình đã đạt kết quả đáng phấn khởi. Đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng cao; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được hoàn thiện; chất lượng giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; bản sắc văn hoá được giữ gìn và phát triển... Có được kết quả đó, thành công lớn nhất là do huyện đã biết phát huy và khơi dậy nguồn lực trong dân để xây dựng NTM.

Khi bắt đầu triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Quang Bình có điểm xuất phát tương đối thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; hạ tầng kinh tế thấp kém, thiếu sự đồng bộ, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa; việc huy động vốn đóng góp của nhân dân trong xây dựng NTM rất khó khăn… Xác định rõ thuận lợi, khó khăn, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã cùng vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa, mục đích và lợi ích của chương trình. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có sự chuyển biến sâu sắc. Người dân phấn khởi, tin tưởng, tích cực, chủ động góp công, góp sức tham gia xây dựng NTM.  Sau khi chương trình xây dựng NTM được triển khai, nhiều phong trào được phát động, như: Ngày thứ 7 chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh đường giao thông; ngày thứ 7 trồng chè; ngày thứ 7 trồng rừng; ngày thứ 7 xóa đói giảm nghèo; ngày thứ 7 làm đường giao thông nông thôn… Qua đó, tạo khí thế phấn khởi cho nhân dân, vừa khơi dậy và phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân.

 

Người dân xã Tân Trịnh làm đường giao thông nông thôn.
Người dân xã Tân Trịnh làm đường giao thông nông thôn.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, huyện đã vận động nhân dân hiến được 216.987m2 đất làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, sân thể thao, nhà văn hóa. Thực hiện đổ bê tông các loại đường được 254.673 m, mở mới được 116.108m đường; nâng cấp, sữa chữa các tuyến kênh mương và các đập đầu mối được 145.462m; xây 48 nhà văn hóa thôn, 102 công trình nhà lớp học, phòng chức năng. Tổng huy động nguồn lực để trực tiếp thực hiện là 203.270 triệu đồng, trong đó vốn nhà nước hỗ trợ là 166.853 triệu đồng; huy động cộng đồng dân cư, các tổ chức từ thiện, hộ gia đình và các doanh nghiệp đóng góp là 41.417 triệu đồng, trong đó huy động được trên 265 nghìn ngày công lao động. Đến nay bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 97,8%; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo của huyện đạt trên 62% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 19,33%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 30 triệu đồng/người/năm. Đến nay, huyện Quang Bình có 6 xã/14 xã được công nhận hoàn thành xây dựng NTM. 

 

•	Nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện sông Chừng cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào xây dựng NTN tại địa phương.
Nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện sông Chừng mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào xây dựng NTN tại địa phương.

Năm 2019, xã Tân Bắc phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM, trong rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp đặt ra, công tác tuyên truyền, vận động sự tham gia đóng góp của người dân được cấp ủy, chính quyền xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đi đầu để hoàn thành mục tiêu. Theo đó, xã đã huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án và hỗ trợ người dân sản xuất, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, phát động các phong trào lớn như: Làm đường giao thông, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ; làm hàng rào thoáng, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa... Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay, góp sức của nhân dân, đến nay xã Tân Bắc đã hoàn thành các tiêu chí – đó là khẳng định của Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Bằng Giang.

Vui mừng trước những kết quả đạt được, đồng chí Triệu Tài Phong, Bí thư Huyện ủy, chia sẻ: Có thể nói, trong gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình, nhờ tuyên truyền một cách thường xuyên với những cách làm sáng tạo, mới mẻ, chương trình xây dựng NTM ở Quang Bình đã tạo được sự lan tỏa rộng rãi; huy động được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao từ phía quần chúng nhân dân. Nông nghiệp, nông thôn ngày càng khởi sắc, người nông dân có những đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, đã phát huy hiệu quả góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH của huyện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Bài, ảnh: T.THỦY - P.MẠNH

.