Vị Xuyên chú trọng phát triển sản phẩm OCOP, giai đoạn 2021 – 2025

Thứ Hai, 09/08/2021, 16:52 (GMT+7)

BHG - Thời gian qua, huyện Vị Xuyên tập trung nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ các nguồn lực hỗ trợ, trong đó có nguồn quỹ khuyến công của tỉnh, sự nỗ lực của các đơn vị sản xuất, đến nay, nhiều sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP, từng bước khẳng định được vị thế trên thị trường.

Chè Shan tuyết - sản phẩm OCOP của HTX sản xuất và dịch vụ NLN Nặm Nịch, xã Thanh Đức.
Chè Shan tuyết - sản phẩm OCOP của HTX sản xuất và dịch vụ NLN Nặm Nịch, xã Thanh Đức.

Với 19 sản phẩm đã được công nhận OCOP, huyện Vị Xuyên phấn đấu đến năm 2025 có 50 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, nâng cấp 10 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao và 1 sản phẩm từ 4 sao lên 5 sao, đồng thời đưa các sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên tham gia các hội chợ, quảng bá thương mại trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ, nâng cấp thành lập mới ít nhất 10 tổ chức kinh tế tham gia OCOP; 100% chủ thể tham gia OCOP có cam kết sản xuất sản phẩm theo quy định về an toàn thực phẩm bao bì, nhãn mác, đóng gói được nâng cấp đảm bảo quy định; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất, lưu thông cũng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên khóa XXIV về phát triển OCOP, giai đoạn 2021 - 2025 xây dựng một số giải pháp triển khai như: Hoàn thiện bộ máy, quy trình và tham mưu cho tỉnh các chính sách hỗ trợ thúc đẩy Chương trình OCOP; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ OCOP cấp huyện và xã theo quy định; rà soát, bố trí cán bộ có năng lực tham mưu chương trình OCOP cấp huyện và xã; tập huấn, hướng dẫn cho các chủ thể sản xuất nắm chắc các quy định về bao bì, nhãn mác hàng hóa, các quy định về môi trường trong sản xuất, đặc biệt là các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm; phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh mở lớp tập huấn và đào tạo nâng cao trình độ quản lý cho các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, cũng như hệ thống cán bộ quản lý thực hiện Đề án OCOP của các cấp, xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai chương trình; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình OCOP

Tin, ảnh: Ngọc Thơ (Vị Xuyên)

.