Hoạt động Khuyến công giúp nâng cao chất lượng sản xuất chè

Thứ Năm, 12/08/2021, 16:17 (GMT+7)

* Trong clip có sử dụng hình ảnh tư liệu.

Đức Long – Hoàng Tính

 

 

 

.