"Tam nông" nơi miền đá xám Mèo Vạc

Thứ Ba, 27/07/2021, 21:13 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5.8.2008 của BCH T.Ư về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (tam nông), huyện Mèo Vạc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thống nhất các chủ trương, đề ra những quan điểm, giải pháp, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; thực hiện an sinh xã hội, hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh... Sau hơn 10 năm phát triển nông nghiệp gắn với tái cơ cấu kinh tế có bước phát triển quan trọng; việc đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất được ưu tiên. Kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư ngày càng hoàn thiện, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH gắn với xây dựng NTM.

Cán bộ thôn Nà Pù, xã Niêm Tòng cấp phát gạo hỗ trợ cứu đói cho người dân dịp giáp hạt. 														Ảnh: TƯ LIỆU
Cán bộ thôn Nà Pù, xã Niêm Tòng cấp phát gạo hỗ trợ cứu đói cho người dân dịp giáp hạt. Ảnh: TƯ LIỆU

Để triển khai, thực hiện hiệu quả nghị quyết, huyện Mèo Vạc ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện; tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, trong đó, tập trung hướng mạnh đến đội ngũ đảng viên và quần chúng nhân dân tại các thôn, bản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết gắn với phát động các phong trào thi đua, như: Phong trào “Chung sức xây dựng NTM” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM”; thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”; phong trào “Trồng cây, bảo vệ và phát triển rừng”, “Thanh niên khởi nghiệp”; Chương trình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tạo sự chuyển biến tích cực của người dân cùng chung tay thực hiện mục tiêu phát triển KT - XH.

Với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở, nhất là sự đồng tình, ủng hộ của toàn thể nhân dân, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của huyện đạt được những kết quả quan trọng: Qua hơn 10 năm, tổng sản lượng lương thực có hạt tăng trên 14 nghìn tấn; đàn gia cầm tăng trên 230 nghìn con; đàn ong tăng gần 13 nghìn đàn. 100% số xã có đường bê tông hoặc rải nhựa đến trung tâm xã, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, phát triển KT – XH; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 36%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 4,6 triệu đồng/người/năm (2008) lên 20,56 triệu đồng/người/năm (2020); an sinh xã hội được đảm bảo; QP – AN được giữ vững…

Đồng chí Vương Ngọc Hà, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc, cho biết: Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 26 của BCH T.Ư nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, do xuất phát điểm nền kinh tế của huyện thấp, nhận thức của nhân dân về sản xuất hàng hóa còn hạn chế; khí hậu diễn biến phức tạp; dịch bệnh liên tiếp xảy; hệ thống kết cấu hạ tầng đã được đầu tư, cải tạo song chưa đáp ứng yêu cầu đề ra... dẫn đến tình trạng phát triển nông nghiệp trên địa bàn tuy đã có sự tăng trưởng nhưng chưa thực sự bền vững, việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, nhỏ lẻ, manh mún; xây dựng NTM tại các xã chưa đồng đều; công tác giảm nghèo chưa bền vững; hệ thống kết cấu hạ tầng như thủy lợi, cơ sở sản xuất, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất; chưa hình thành được những vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn.

Để khắc phục những khó khăn trên, trong thời gian tới Đảng bộ huyện Mèo Vạc tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm; thực hiện tái cơ cấu nhằm nâng cao giá trị sản xuất, giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp trên thị trường; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với xây NTM; tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị, đảm bảo giữ vững QP – AN…

Hoàng Tuyến

.