Tổng kết chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, giai đoạn 2015 – 2020

Thứ Bảy, 12/06/2021, 11:52 (GMT+7)

BHG - Sáng 11.6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố nhằm tổng kết chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi, giai đoạn 2015 – 2020. Dự hội nghị có đại diện một số bộ, ngành liên quan. Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang, dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các phòng, ban chuyên môn trực thuộc sở...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang

Sau gần 6 năm triển khai thực hiện, Chương trình hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định 50 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi, giai đoạn 2015 – 2020, đã góp phần nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi trong nông nghiệp, ngày càng tăng giá trị các sản phẩm chủ lực, có tiềm năng lợi thế; thị trường các sản phẩm gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định, đảm bảo nâng cao hiệu quả cho người chăn nuôi; từng bước chuyển đổi hướng sản xuất từ năng xuất, sản lượng sang chú trọng chất lượng và giá trị, an toàn thực phẩm. Cùng với đó, chính sách đã hỗ trợ chăn nuôi nông hộ đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho hàng chục triệu hộ chăn nuôi ở các địa phương, tạo công ăn việc làm cho người dân. Ngoài ra, việc thực hiện chính sách đã góp phần rất lớn về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, cung cấp thêm nguồn chất đốt, phân bón cho cây trồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch...

Tại tỉnh ta, sau 5 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo Quyết định 50 của Thủ tướng Chính phủ, đàn gia súc, gia cầm của tỉnh năm sau luôn cao hơn năm trước cả về tổng đàn và sản lượng thịt hơi xuất chuồng, cùng với đó tầm vóc, chất lượng đàn trâu, bò được nâng lên với tổng đàn gần 286.000 con tăng 7,8% so với năm 2015; tổng đàn lợn gần 600.000 con, tăng 0,5%; đàn gia cầm trên 5,2 triệu con, tăng 27% so với năm 2015... Tổng số tiền hỗ trợ cho chính sách trên địa bàn tỉnh là gần 20 tỷ đồng...

Bộ Nông nghiệp & PTNT cho rằng, để góp phần triển khai Luật Chăn nuôi, thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2045, rất cần có một chính sách của Nhà nước tạo nguồn lực hỗ trợ chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2025. Điều này còn có ý nghĩa trong việc nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng, giảm thiểu tổn thương đối với ngành chăn nuôi khi Việt Nam tham gia hội nhập. Với các lý do cơ bản nêu trên, căn cứ Luật Chăn nuôi số 32, Cục Chăn nuôi đề xuất sớm xây dựng nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi, giai đoạn 2021 - 2025, làm tiền đề tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ đối với lĩnh vực chăn nuôi nông hộ.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

.