Xín Mần nỗ lực giảm nghèo bền vững

Thứ Tư, 03/02/2021, 09:04 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, huyện Xín Mần luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Nhiều chính sách, dự án triển khai hiệu quả, các dịch vụ xã hội cơ bản đã đến với người nghèo, cơ sở hạ tầng được cải thiện, đời sống nhân dân được nâng lên… Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của huyện giảm trên 6%/năm, riêng các xã đặc biệt khó khăn giảm trên 7%/năm… góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. 

Anh Cháng Văn Thắng, xã Nấm Dẩn nuôi lợn đen hàng hóa.
Anh Cháng Văn Thắng, xã Nấm Dẩn nuôi lợn đen hàng hóa.

Xín Mần là huyện phía Tây của tỉnh. Toàn huyện có 18 xã, thị trấn; 16 dân tộc cùng chung sống với hơn 14.545 hộ dân, đồng bào dân tộc Nùng chiếm đa số với 41,82%. Được sự quan tâm đầu tư từ các nguồn lực, triển khai thực hiện các chương trình, dự án, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đến cuối năm 2019 huyện còn 5.301 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 38%, giảm 24,22% so với điều tra hộ nghèo cuối năm 2015, bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,05%. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 32% với 4.464 hộ nghèo, giảm 3.638 hộ so với năm 2015. Thu nhập bình quân của hộ nghèo ngày càng cao, năm 2016 đạt 7,8 triệu đồng, năm 2020 tăng lên 8,8 triệu đồng. Giai đoạn năm 2016 – 2019, đã có 3 xã và 26 thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Bộ mặt các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn đã thay đổi đáng kể, nhất là cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống, tạo cơ hội tiếp cận dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần tăng thu nhập của người dân, cải thiện cuộc sống của người nghèo. Để có được kết quả trên, bên cạnh sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, huyện đã thực hiện linh hoạt các chính sách giảm nghèo, tập trung huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tạo đồng thuận cao trong xã hội và hưởng ứng của người dân. 

Nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT huyện đã triển khai nhiều chương trình cho vay tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, giúp phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập. Trong năm 2020, Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT có tổng dư nợ vốn tín dụng 342 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2019. Ngân hàng Chính sách xã hội đạt tổng doanh số cho vay 306 tỷ đồng; triển khai 15 chương trình tín dụng với 3.743 lượt hộ nghèo, 850 hộ cận nghèo, 1.744 lượt hộ tại vùng khó khăn và các đối tượng chính sách được vay vốn. Qua chương trình tín dụng ưu đãi, người dân nhận thức sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo và nâng cao trách nhiệm vươn lên thoát nghèo trong cuộc sống.

Công tác đào tạo nghề có chiều hướng tích cực, lao động sau khi học nghề đã tự tạo việc làm mới, góp phần tăng thu nhập và thúc đẩy giảm nghèo bền vững. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng huyện Xín Mần đã giải quyết việc làm cho 2.005 lao động, đạt 100,3% kế hoạch. Triển khai và thực hiện kế hoạch đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tại các xã, thị trấn được 11 lớp, 352 lao động nông thôn; 4 lớp khuyến nông, lâm cho 122 cán bộ khuyến nông cơ sở. Bên cạnh đó, huyện lồng ghép, gắn với các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, đào tạo các nghề xuất phát từ nhu cầu thực tiễn phù hợp với quy hoạch phát triển KT - XH của từng địa phương. Công tác khám, chữa bệnh cho người được quan tâm. Mạng lưới y tế được củng cố, đến nay trung bình toàn huyện có 8,7 Bác sỹ/ 1 vạn dân. Công tác chỉ đạo triển khai hoạt động phòng, chống dịch thực hiện đúng quy định, các bệnh truyền nhiễm gây dịch được theo dõi và kiểm soát thường xuyên với trên 7.400 ca bệnh được khám, điều trị kịp thời. 

Về chính sách hỗ trợ nhà ở, huyện Xín Mần đã hoàn thành xây dựng 553 ngôi nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2019 – 2020, với tổng kinh phí thực hiện trên 33,57 tỷ đồng. Triển khai 5 dự án nuôi bò sinh sản có thu hồi và 7 dự án nuôi lợn sinh sản tại xã Bản Ngò với 227 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia, tổng kinh phí 3.467 triệu đồng; triển khai hiệu quả các Chương trình 30a, Chương trình 135, các hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin, giám sát đánh giá, nâng cao năng lực... Riêng Chương trình 30a, tổng vốn T.Ư bố trí 204.528 triệu đồng, ngân sách địa phương hơn 6.024 triệu đồng, huyện đã đầu tư cho 87 công trình, trong đó 38 công trình giao thông, 18 công trình giáo dục, 5 công trình y tế, 3 công trình nước sinh hoạt, 4 công trình thủy lợi và 19 công trình khác. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Trong đó, thực hiện 53 dự án, với 280 hộ nghèo tham gia thực hiện các mô hình hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi... Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 đầu tư 151 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn, với nguồn vốn giao hơn 96.000 triệu đồng. 

Có thể nói, với sự quan tâm đầu tư của T.Ư, các chương trình, dự án đã đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân trong huyện như công trình thủy lợi, đường giao thông, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ y tế, giáo dục… Tạo điều kiện cho đồng bào huyện Xín Mần có nhiều cơ hội vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống. 

Bài, ảnh: Văn Long

.