Thẩm định, xét công nhận xã Pả Vi, xã Lũng Cú và xã Phong Quang đạt chuẩn Nông thôn mới

Thứ Tư, 06/01/2021, 16:46 (GMT+7)

BHG - Chiều 6.1, Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2020 của tỉnh tổ chức họp thẩm định đối với xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc; xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn và đánh giá lại đối với xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Báo cáo thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí NTM cho thấy: Về hồ sơ của xã Pả Vi và xã Lũng Cú đều đảm bảo đúng, đủ theo quy định. Cả 2 xã đạt 49/49 chỉ tiêu, 19/19 tiêu chí NTM và không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Cụ thể, đối với xã Pả Vi, kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân đạt 100%; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,05 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 9,24%; 6/6 thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định. Đối với xã Lũng Cú, kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân đạt 99,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,03 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,06%; 9/9 thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định.

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng tập trung vào nội dung quan tâm đánh giá tiêu chí thu nhập đối với từng xã, đồng thời tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, 100% thành viên hội đồng nhất trí xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc và xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn đạt chuẩn NTM. Riêng đối với xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, các thành viên hội đồng thẩm định cũng đã lấy phiếu đánh giá lại; kết quả 100% thành viên nhất trí xã Phong Quang đạt chuẩn NTM.

Tin, ảnh: My Ly

.