Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý, sử dụng tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm cam Hà Giang

Thứ Sáu, 27/11/2020, 09:47 (GMT+7)

BHG - Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành trong tỉnh, thời gian qua, sản phẩm cam Hà Giang đã được đưa vào tiêu thụ trong nhiều hệ thống phân phối lớn trong cả nước. Tuy nhiên công tác quản lý, giám sát, sử dụng tem truy xuất nguồn gốc vẫn còn những hạn chế. Để công tác quản lý chất lượng sản phẩm cam gắn với tem truy xuất nguồn gốc, giữ vững thương hiệu cho sản phẩm cam Hà Giang, ngày 25.11.2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ký ban hành Công văn số 3947/UBND-KTTH về tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm cam, niên vụ 2020 – 2021.

Cam Sành Hà Giang ngày càng có uy tín, thương hiệu trên thị trường cả nước
Cam Sành Hà Giang ngày càng có uy tín, thương hiệu trên thị trường cả nước

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở KH&CN nghiêm túc thực hiện Thông báo kết luận số 196/TB-UBND ngày 13.10.2020 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban điều hành 1494 về quản lý, sử dụng tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm cam niên vụ 2020-2021; khắc phục ngay tình trạng sử dụng tem truy xuất nguồn gốc không thống nhất, khẩn trương thiết kế và quản lý, sử dụng tem truy xuất nguồn gốc dùng chung cho các doanh nghiệp, HTX và các nhà vườn có sản phẩm tiêu thụ trong các siêu thị, hệ thống bán lẻ, đảm bảo công tác quản lý chặt chẽ, thống nhất giữ vững uy tín, thương hiệu của cam Hà Giang. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và lãnh đạo 3 huyện vùng cam, chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm cam gắn với tem truy xuất nguồn gốc theo quy trình đã thống nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Công thương thường xuyên liên hệ, trao đổi với các đơn vị đầu mối tiêu thụ sản phẩm cam Hà Giang. Kịp thời thông tin và xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban điều hành 1494 đối với các nội dung phản ánh về sản phẩm cam của tỉnh.

                                                                             ĐT

.