Vị Xuyên đẩy mạnh trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

Thứ Ba, 02/06/2020, 14:08 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, huyện Vị Xuyên đã đẩy mạnh phong trào chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng và trồng rừng sản xuất, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế rừng. Nhờ đó, phát huy hiệu quả tài nguyên đất rừng, tích cực phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, cải thiện môi trường sinh thái; từng bước nâng cao thu nhập cho người dân gắn bó với nghề trồng rừng, tạo động lực cho kinh tế lâm nghiệp phát triển.

Ông Cấn Mạnh Cường, thôn Tân Tiến, xã Đạo Đức, chăm sóc rừng.
Ông Cấn Mạnh Cường, thôn Tân Tiến, xã Đạo Đức chăm sóc rừng.

Gia đình ông Cấn Mạnh Cường, thôn Tân Tiến, xã Đạo Đức là một trong những hộ dân gắn bó lâu năm với nghề rừng.  Đến nay, gia đình ông đang trồng và chăm sóc gần 10 ha rừng Bồ đề, Mỡ và Quế; kết hợp chăn nuôi đàn dê thả đồi hơn 30 con. Thêm nữa, gia đình ông còn sở hữu một cửa hàng tạp hóa, mỗi năm cho thu nhập bình quân khoảng 200 triệu đồng. Bí thư Đảng ủy xã Đạo Đức, Phan Thị Thơm, cho biết: Ông Cường cũng như nhiều hộ dân trong xã luôn tích cực phát triển kinh tế để giảm nghèo và từng bước làm giàu từ nghề rừng; nhờ đó góp phần duy trì tốt công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã. Diện tích rừng trồng mới của xã Đạo Đức được tăng lên hàng năm, với lũy kế trồng từ năm 2015 đến nay là 77 ha. Ngoài ra, diện tích rừng tự nhiên của xã là 1.963,2 ha được bảo vệ nghiêm ngặt; góp phần giữ gìn môi trường sinh thái; tỷ lệ che phủ rừng đạt 68%.

Huyện Vị Xuyên hiện có trên 103.000 ha đất rừng; trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 89.709 ha, diện tích còn lại là rừng trồng. Bình quân mỗi năm, huyện trồng mới được trên 300 ha rừng theo chương trình hỗ trợ của nhà nước. Sau khoảng 7 – 8 năm, mỗi ha rừng trồng cho thu nhập trung bình từ 50 – 70 triệu đồng. Tính riêng năm 2019, huyện Vị Xuyên trồng mới được 1.176,51 ha rừng sản xuất; trong đó, diện tích trồng theo kế hoạch tỉnh giao là 434 ha (đạt 100% kế hoạch), diện tích nhân dân tự trồng là 742,51 ha, với các  giống cây chủ yếu: Mỡ, bồ đề, Sa mộc. Xác định kinh tế rừng là một trong những hướng phát triển bền vững, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Để kinh tế lâm nghiệp phát triển tương xứng và trở thành hướng đi vững chắc, đóng góp chung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp của địa phương; cấp ủy, chính quyền huyện Vị Xuyên đã chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng vườn ươm tại các đơn vị, như: Công ty Cổ phần phát triển NLN và môi trường Việt Nam; HTX Anh Hà, thị trấn Việt Lâm; Trung tâm KHKT giống cây trồng Đạo Đức; HTX Tân Đức và các cơ sở ươm giống cây lâm nghiệp khác. Cùng đó, huyện tiếp tục có các cơ chế, chính sách, trồng phát triển rừng phù hợp với điều kiện của địa phương; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đưa diện tích đất chưa sử dụng vào trồng rừng và chuyển đổi diện tích đất đồi kém hiệu quả sang trồng rừng kinh tế, đầu tư trồng rừng gắn với thâm canh rừng; tập huấn nâng cao kỹ thuật trồng rừng cho người dân; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trồng rừng bằng nguồn ngân sách nhà nước; phấn đấu hoàn thành 500 ha rừng sản xuất trong năm 2020.

Từ đầu năm đến nay, các cơ sở ươm giống cây lâm nghiệp trên địa bàn huyện đã thực hiện gieo ươm được trên 3 triệu cây giống các loại; trong đó,  tập trung các loại giống được người dân lựa chọn trồng nhiều, như: Keo, Mỡ, Sa Mộc, Bồ Đề, Quế; với mật độ trồng trung bình từ 2.000 cây/ha, lượng cây giống tại các vườn ươm không những đáp ứng đủ kế hoạch trồng rừng của huyện mà còn xuất bán cho người dân ngoài địa phương. Năm nay, huyện đã trồng mới trên 392 ha rừng sản xuất, đạt 78,4% kế hoạch. Để diện tích rừng trồng mới phát triển tốt, hàng năm, người trồng rừng thường phát cỏ 2 đợt, đồng thời thường xuyên cảnh giác trong việc phòng, chống cháy rừng, làm các đường băng cản lửa...

Trong thời gian tới, để thúc đẩy kinh tế rừng phát triển theo hướng bền vững và đạt mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt 70,3%;  huyện Vị Xuyên xác định: Tiếp tục vận động nhân dân trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng theo hướng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp; đẩy mạnh thu hút các đơn vị, doanh nghiệp liên kết đầu tư sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp,... qua đó, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; góp phần giảm nghèo, cải tạo được môi trường sinh thái và tạo điều kiện thúc đẩy KT - XH địa phương ngày một phát triển.

Bài, ảnh: YẾN VŨ

.