Họp Hội đồng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Thứ Tư, 04/03/2020, 17:31 (GMT+7)

BHG - Chiều 4.3, Hội đồng Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) của tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả một số nội dung thực hiện Nghị quyết của Quỹ đề ra; xem xét thông qua Tờ trình của Ban điều hành Quỹ theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ BV&PTR của tỉnh chủ trì buổi họp, cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Hội đồng Quỹ BV&PTR của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu kết luận tại cuộc họp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu kết luận tại cuộc họp

Năm 2019, tổng diện tích rừng có cung ứng chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh là 330 nghìn ha, chiếm 75,6% diện tích rừng toàn tỉnh; các xã, thị trấn đã thành lập, kiện toàn tổ quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại các thôn, xóm được 1.770 tổ, với gần 10 nghìn thành viên. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quỹ BV&PTR rừng đề ra, Ban điều hành Quỹ đã tham mưu, ban hành quy định trình tự, thủ tục hợp đồng, gia hạn chấm dứt hợp đồng lao động làm việc. Phối hợp Sở Tài chính tham mưu ban hành quy trình rút tiền, thanh toán, chuyển khoản để chi trả cho các chủ rừng, đảm bảo chặt chẽ có sự kiểm soát cụ thể. Tham mưu điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn liên ngành về quản lý, sử dụng, hoạch toán, quyết toán tiền DVMTR và tiền bảo vệ rừng của cộng đồng thôn. Tham mưu xây dựng kế hoạch khắc phục diện tích trồng rừng thay thế bị thiệt hại năm 2019 và phân bổ tiền trồng rừng thay thế năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xem xét cho ý kiến vào dự thảo đề xuất ban hành Quy chế tuyển dụng và quản lý người lao động làm việc tại Ban điều hành Quỹ BV&PTR; ban hành quy trình giải ngân và kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR; thông qua phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Quỹ; đề xuất giải pháp khắc phục một số diện tích rừng trồng thay thế bị thiệt hại trên địa bàn huyện Bắc Mê, đề xuất giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Đồng thời xem xét, thông qua Tờ trình của Ban điều hành Quỹ BV&PTR theo thẩm quyền…

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đề nghị: Hội đồng Quỹ BV&PTR tỉnh phải chủ động trong tuyển dụng và quản lý người lao động theo quan điểm rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm theo quy định của Bộ Luật Lao động. Về nhiệm vụ chi trả DVMTR, Hội đồng Quỹ cần thực hiện đúng trình tự, thủ tục lập hồ sơ, niêm yết công khai, minh bạch diện tích rừng, số tiền được chi trả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách chi trả DVMTR gắn với quản lý, bảo vệ rừng. Nhất trí việc phân bổ nguồn Quỹ dự phòng tiền DVBVMTR cho các huyện, thành phố và việc điều tiết tiền DVMTR đối với diện tích rừng có mức chi trả lớn hơn 2 lần mức hỗ trợ nhà nước năm 2020. Chi Cục Kiểm lâm tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ Quỹ BV&PTR thực hiện chính sách chi trả DVMTR...

                                                                   Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC

.