Thành quả ở Yên Minh

Thứ Tư, 16/10/2019, 11:48 (GMT+7)

BHG - Thực hiện xây dựng NTM, từ xuất phát điểm, các xã chỉ đạt dưới 3 tiêu chí; đến nay, bình quân các xã ở huyện Yên Minh đã đạt 8 tiêu chí và không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trong đó, có 2 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Đây là thành quả nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện suốt 10 năm qua.

Chăn nuôi đại gia súc hàng hóa mang lại nguồn thu nhập bền vững cho gia đình chị Liên, xã Du Già.
Chăn nuôi đại gia súc hàng hóa mang lại nguồn thu nhập bền vững cho gia đình chị Liên, xã Du Già.

Xây dựng NTM được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, đầu tư trong 10 năm qua. Đây không phải là chương trình dễ thực hiện, nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ ở tất cả các địa phương cũng như trong cộng đồng dân cư và từng hộ dân. Bởi nông thôn đổi mới, đời sống người dân được nâng lên. Ở Yên Minh, xây dựng NTM đã, đang tiếp tục tạo nên khí thế sôi nổi và nhận được sự hưởng ứng, chung tay của các tầng lớp nhân dân.

Là một trong 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc của tỉnh và là một trong các huyện nghèo đặc biệt khó khăn của tỉnh (huyện 30a); hiện, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Yên Minh còn 44,2%, con số này đã giảm đáng kể so với những năm trước; bình quân những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo của Yên Minh giảm khoảng 5%/năm. Qua 10 năm xây dựng NTM, nhân dân Yên Minh đã đóng góp trên một triệu ngày công, hiến trên 300.000 m2 đất phục vụ xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và làm đường giao thông nông thôn. Những đóng góp của người dân chỉ tính riêng giai đoạn 2016 đến nay quy bằng tiền, ước trên 26 tỷ đồng; bằng khoảng 13% kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện chương trình trong cùng giai đoạn.

Để huy động được sự đóng góp, hưởng ứng của nhân dân trong điều kiện đời sống còn nhiều khó khăn là nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Yên Minh. Trong suốt quá trình lãnh, chỉ đạo; BTV Huyện ủy, BCĐ Chương trình xây dựng NTM huyện thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư và tỉnh về xây dựng NTM tới các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn cùng toàn thể  đảng viên và nhân dân. Xác định hiệu quả công tác tuyên truyền là yếu tố then chốt trong triển khai xây dựng NTM, những năm qua, huyện Yên Minh đã ban hành trên 450 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phân công, phân cấp phụ trách các lĩnh vực và địa bàn trong thực hiện xây dựng NTM.

Cùng với đó, huyện luôn xác định không trông chờ, ỷ lại vào các chương trình hỗ trợ của trên; chủ động ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như: Hỗ trợ xi măng cho các hộ láng, bó nền nhà; xây bể nước, nhà vệ sinh, làm đường vào hộ gia đình cũng như di rời chuồng trại ra xa khu vực nhà ở. Giao quyền chủ động cho người dân và cộng đồng được thực hiện dân chủ, công khai; các công trình do nhân dân tự thi công. Hỗ trợ mở mới đường liên cụm dân cư và đường liên thôn với định mức 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng/km; hỗ trợ giống cây trồng và triển khai thí điểm các mô hình khảo nghiệm giống mới giúp thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, tăng thu nhập cho người dân.

Từ những phương thức, cách làm linh hoạt; toàn huyện đã thực hiện được 144 tiêu chí NTM/17 xã; bình quân mỗi xã đạt 8 tiêu chí. Trong đó, có 2 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM là Phú Lũng và Mậu Duệ. 10 năm qua, toàn huyện mở mới được trên 345 km đường giao thông liên thôn và liên cụm dân cư; nâng cấp được trên 845 km đường; láng, bó nền nhà 3.182 hộ; xây nhà tắm, nhà vệ sinh, bể nước được trên 7.300 công trình; di rời chuồng trại gia súc ra xa nhà cho gần 3.000 hộ; xây dựng mới trên 285 phòng học. Hiện, trên địa bàn huyện có gần 91% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Tỷ lệ hộ có nhà đạt chuẩn theo quy định gần 49%, tăng trên 20% so với năm 2010. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 99%, 17/17 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. 92,3% người có việc làm/dân số trong độ tuổi lao động. Thu nhập bình quân toàn huyện đạt 20,79 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 44,2% (giảm trên 17% so với năm 2015 công bố chuẩn nghèo mới đa chiều)...

Bí thư Huyện ủy Yên Minh, Nguyễn Khánh Lâm cho biết: Phát huy những thành quả đạt được; trong thời gian tới, BTV Huyện ủy, BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện xác định: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để xây dựng NTM; đẩy mạnh phong trào thi đua và để người dân thực sự trở thành chủ thể; cơ bản các công trình thiết yếu như: Giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế được đầu tư, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn; đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được. Phấn đấu đến hết 2020, toàn huyện duy trì 2 xã đạt chuẩn NTM; trong đó, xã Phú Lũng đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã còn lại duy trì và đạt trên 10 tiêu chí trở lên; thực hiện 7 thôn NTM tại 3 xã biên giới (Thắng Mố, Bạch Đích, Na Khê). Nâng thu nhập bình quân đầu người đạt trên 24 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 28,5 %...

Bài, ảnh: Duy Tuấn

.