Góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện Quản Bạ

Thứ Sáu, 26/07/2019, 09:26 (GMT+7)

BHG - Thời gian qua Agribank huyện Quản Bạ đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ đó, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu của tỉnh, huyện về phát triển KT-XH.

Môi trường làm việc tại Agribank Quản Bạ ngày càng chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc tại Agribank Quản Bạ ngày càng chuyên nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn vốn đối với việc phát triển KT-XH của huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, Agribank Quản Bạ đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ; đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của khu vực như các chính sách khuyến khích, hỗ trợ về vốn, lãi suất, ngoại tệ để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng phát triển sản xuất, kinh doanh.

Qua đó, hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng tại huyện Quản Bạ đạt được nhiều kết quả tích cực; huy động vốn và cho vay liên tục tăng trưởng hàng quý; cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ; cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn; tham gia chương trình khởi nghiệp do huyện phát động.

Kết quả từ đầu năm đến nay, tổng nguồn vốn huy động nội tệ và ngoại tệ tại Agribank Quản Bạ đạt 277 tỷ đồng. Tổng dư nợ nội bảng 311,6 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 2,5%. Số thẻ đã phát hành là 9.409 thẻ; Agribank Quản Bạ đã triển khai duy trì tốt dịch vụ thanh toán lương qua thẻ cho 102 đơn vị và có 6.412 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Banking; số khách hàng sử dụng dịch vụ nhắc nợ tiền vay là 4.288 người. Agribank Quản Bạ đã triển khai thu hộ tiền điện với Điện lực Quản Bạ (Bill Payment) cho 479 khách hàng.

Một trong những hoạt động được đánh giá cao của Agribank Quản Bạ đó là, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng phục vụ an sinh xã hội và các chương trình mục tiêu Quốc gia. Theo đó, dư nợ cho vay theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh đạt trên 40,8 tỷ đồng. Trong đó, cho vay để xây dựng vườn ươm cây giống dược liệu 500 triệu đồng; cho vay mua trâu bò 31,2 tỷ đồng; cho vay làm chuồng trại trên 7 tỷ đồng; cho vay mua ong 470 triệu đồng; cho vay xây dựng nhà xưởng HTX Cộng đồng Nặm Đăm 345 triệu đồng. Qua đó, đã giúp tạo sinh kế cho người nghèo và các đối tượng chính sách, nâng cao đời sống của người dân, bảo góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Thời gian tới, Agribank Quản Bạ tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt 315 tỷ đồng; tỷ lệ cho vay ngắn hạn chiếm 20%/tổng dư nợ. Thực hiện tốt Văn hóa Agribank, tư vấn tốt cho khách hàng mua Bảo hiểm Bảo an tín dụng; khai thác bán bảo hiểm xe cơ giới. Thực hiện kiểm tra sau cho vay 100% các món vay theo Nghị quyết 209. Đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển KT-XH với lãi suất hợp lý, tập trung cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, mở rộng cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách.

Bài, ảnh: Lê Hải

.