Công ty Điện lực Hà Giang triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ Ba, 10/07/2018, 14:54 (GMT+7)

BHG - Ngày 9.7, Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang trao giải cho các đơn vị thực hiện tốt Chiến dịch “Hành lang sạch” 6 tháng đầu năm.
Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang trao giải cho các đơn vị thực hiện tốt Chiến dịch “Hành lang sạch” 6 tháng đầu năm.

6 tháng đầu năm 2018, với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty Điện lực Hà Giang đã thực hiện hoàn thành đa số các chỉ tiêu cơ bản về hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Sản lượng điện thương phẩm đạt 178,46 triệu kWh, tăng 3,3% so với cùng kỳ và đạt 44,6 % kế hoạch được giao; thành phần Công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 35,59%, tăng trưởng giảm -4,6% so cùng kỳ. Giá bán điện bình quân đạt 1.749,08 đ/kWh, tăng 16,08 đ/kWh so với kế hoạch được giao và tăng 93,74 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ lệ tổn thất điện năng 6,82 %, tăng 0,72 % so với kế hoạch. Doanh thu tiền điện 312 tỷ 148 triệu đồng, đạt 45 % so với kế hoạch và đạt 109,2 % so với cùng kỳ… Công ty cũng đã thực hiện việc thanh, quyết toán tiền lương, tiền thưởng năm 2017 và các chế độ nghỉ hưu, ốm đau, thai sản kịp thời cho người lao động; tổ chức thi nâng bậc; đồng thời duy trì thường xuyên, liên tục thực hiện công tác VHDN, chú trọng thực hiện về văn hóa, phong cách lãnh đạo theo chỉ đạo của Tổng Công ty; đặc biệt chú trọng thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”…

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Công ty Điện lực Hà Giang phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản như: Sản lượng điện thương phẩm, tỷ lệ tổn thất điện năng, doanh thu, việc làm và thu nhập cho người lao động; đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhiệm vụ chính trị, điện sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp; không để xảy ra tai nạn lao động; hoàn thành các công trình sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng năm 2018; tập trung cao độ nhân lực, vật lực đảm bảo thời gian khắc phục xử lý sự cố, giảm mất điện và đóng điện trở lại nhanh nhất…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

 

.