Bắc Quang tập trung sản xuất vụ Mùa

Thứ Tư, 11/07/2018, 15:03 (GMT+7)

BHG - Vụ Mùa năm nay, Huyện Bắc Quang dự kiến cấy trên 4.700 ha lúa, trồng trên 1.070 ha ngô, 565 ha lạc và hàng trăm ha rau màu các loại nhằm đảm bảo an ninh lương thực và tiêu dùng.

Bà con nông dân xã Vĩnh Phúc tập trung cấy lúa mùa
Bà con nông dân xã Vĩnh Phúc tập trung cấy lúa mùa

Tính đến thời điểm hiện tại, nhân dân các xã, thị trấn trong huyện đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung toàn bộ vật tư, công sức lao động duy tu bảo dưỡng hàng trăm km kênh mương, gia cố hàng chục hồ đập chứa nước chủ động nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất vụ Mùa. Bên cạnh đó, nhân dân một số xã trong huyện còn tranh thủ thời gian làm đất, chăm bón mạ và cấy một phần diện tích lúa mùa sớm để tăng vòng quay sử dụng đất, làm vụ Đông. Hiện nay, toàn huyện Bắc Quang đã cấy được trên 2.200 ha lúa, trồng trên 315 ha ngô, 565 ha lạc và hàng trăm ha rau màu các loại. Những giống lúa thơm chất lượng cao được sử dụng cấy đại trà, giống ngô lai dòng NK được áp dụng trồng trên diện rộng và giống lạc VL 14 là giống chủ lực được trồng trong vụ Mùa.

 Dự kiến, đến trung tuần tháng 7, Bắc Quang cơ bản cấy xong 4.700 ha lúa, trồng xong 1.070 ha ngô và 565 ha lạc theo kế hoạch đề ra.

 

                                                                            Nguyễn Hùng

 

.