Phát động "Phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và ủng hộ Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2018"

Thứ Ba, 24/04/2018, 15:41 (GMT+7)

BHG - Sáng 24.4, tại xã Yên Định (Bắc Mê), Ban chỉ đạo (BCĐ) các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh tổ chức Lễ phát động “Phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và ủng hộ Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2018”. Dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các sở, ngành, LLVT là thành viên BCĐ Chương trình xây dựng NTM tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố cùng đông đảo bà con nhân dân xã Yên Định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát động phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát động phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Phát động tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến nêu rõ: Sau 7 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, toàn tỉnh có 23 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia; bình quân mỗi xã trên địa bàn toàn tỉnh đạt 9,3 tiêu chí; không còn xã dưới 5 tiêu chí; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư và phát triển; bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới; đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân khu vực nông thôn ngày một nâng cao. Năm 2018, tỉnh xác định tập trung nguồn lực triển khai trọng tâm, trọng điểm việc làm đường bê-tông nông thôn theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm; phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân thông qua thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm; phấn đấu hoàn thành 10 xã đạt chuẩn NTM. Để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng NTM đến năm 2020 theo hướng phát huy vai trò chủ thể của người dân, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập để cải thiện đời sống người dân khu vực nông thôn. Các ngành, cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác tham mưu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện tại cơ sở; tham mưu, bố trí nguồn lực, phương thức tổ chức thực hiện; cung ứng đầy đủ, kịp thời xi-măng và đảm bảo chất lượng công trình giao thông. Các huyện, thành phố cụ thể hóa bằng kế hoạch cụ thể; tổ chức phát động tới thôn, xóm để tạo thành phong trào rộng khắp; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trực tiếp tham gia quản lý, giám sát và thi công các tuyến đường; huy động đúng mức sự đóng góp của nhân dân trong xây dựng NTM. Các tầng lớp nhân dân khu vực nông thôn cần chủ động tham gia bằng các hình thức như: Tích cực phát triển sản xuất; tận dụng sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chính sách cụ thể để phát triển kinh tế; tham gia hiến đất, đóng góp ngày công để triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng NTM.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủng hộ Quỹ xây dựng NTM.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủng hộ Quỹ xây dựng NTM.

 

Lãnh đạo các huyện ký kết chỉ tiêu thi đua thực hiện làm đường bê-tông và giá trị thu nhập bình quân đầu người năm 2018 với BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh.
Lãnh đạo các huyện ký kết chỉ tiêu thi đua với BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh.

Tại buổi Lễ phát động, đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đọc lời kêu gọi ủng hộ Quỹ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng lời kêu gọi, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã quyên góp, ủng hộ số tiền 66,8 triệu đồng. Đồng thời, lãnh đạo các huyện, thành phố đã ký kết chỉ tiêu thi đua với BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia đổ bê-tông tuyến đường nội thôn Bản Loan.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia đổ bê-tông tuyến đường nội thôn Bản Loan.

Ngay sau buổi Lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu và bà con nhân dân xã Yên Định đã tham gia đổ bê-tông tuyến đường nội thôn Bản Loan với chiều dài trên 500m.

Tin, ảnh: KIM TIẾN

.