Quang Bình thực hiện tốt công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn với quản lý, bảo vệ rừng

Thứ Năm, 01/03/2018, 08:03 (GMT+7)

BHG - Trên địa bàn huyện Quang Bình hiện có trên 20.171 ha rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng DVMTR. Trong đó, có trên 10.228 ha rừng phòng hộ; 9.883 ha rừng sản xuất trên địa bàn 56 thôn, bản của 8 xã, thị trấn. Để công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) ngày càng hiệu quả, trong năm 2017, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng (BVR) và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) cho trên 13.721 lượt người. Cùng với đó, công tác PCCCR thường xuyên được quan tâm, chú trọng, kiện toàn tại 15 xã, thị trấn và 135 tổ, đội. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, phương án BVR, PCCC theo phương châm “4 tại chỗ” ở 15/15 xã, thị trấn.

Từ khi có chính sách chi trả DVMTR, người dân xã Bằng Lang (Quang Bình) đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Từ khi có chính sách chi trả DVMTR, người dân xã Bằng Lang (Quang Bình) đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Cùng với công tác tuyên truyền QLBVR, PCCCR; trong năm qua, huyện Quang Bình thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR. Với hơn 20.171 ha rừng được nghiệm thu, huyện đã chi trả trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên 2,479 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Hoàng Minh Sướng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quang Bình cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Quang Bình đã chỉ đạo Ban quản lý Dự án Bảo vệ và phát triển rừng làm đầu mối chi trả cấp huyện, hướng dẫn và giúp cấp xã chi trả cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư nằm trong lưu vực được chi trả. Từ khi thực hiện chính sách chi trả DVMTR, công tác QLBVR trên địa bàn huyện có sự chuyển biến tích cực; vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp chính quyền từ huyện đến xã được tăng cường, sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ; ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác BVR từng bước được nâng cao. Số vụ vi phạm pháp luật giảm nhiều so với những năm trước, rừng tự nhiên được quản lý, bảo vệ tốt; diện tích rừng trồng tăng, độ che phủ rừng năm sau cao hơn năm trước.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ về chính sách chi trả DVMTR chưa đáp ứng được yêu cầu; việc quản lý tiền Quỹ của một số thôn còn lúng túng; công tác phối hợp, kiểm tra, nghiệm thu rừng gặp khó khăn. Công tác giao rừng và giao đất lâm nghiệp ở một số thôn chưa thực hiện đồng bộ, dẫn đến việc chi trả DVMTR cho các hộ dân và cộng đồng dân cư gặp khó khăn. Ý thức, trách nhiệm, quyền lợi đối với công tác QLBVR của một bộ phận người dân chưa tốt nên vẫn xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép, lấn chiếm, tranh chấp rừng…

Đồng chí Hoàng Minh Sướng cho biết thêm: Để công tác QLBVR ngày một hiệu quả hơn, Hạt Kiểm lâm huyện tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn, tăng cường tuyên truyền để nhân dân nắm rõ cơ chế, chính sách chi trả DVMTR. Đồng thời, rà soát một số diện tích rừng chưa được nghiệm thu để đưa vào quản lý, bảo vệ; tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR đối với nhân dân các thôn theo quy định; tuyên truyền cho chủ rừng và nhân dân nâng cao nhận thức bảo vệ rừng; hướng dẫn các thôn thực hiện tốt công tác lưu trữ sổ sách, chứng từ cấp phát tiền DVMTR theo quy định; kiểm tra, giám sát việc thu, chi tiền DVMTR đối với diện tích rừng tập thể tại các thôn, đảm bảo thực hiện đúng quy định nhà nước…

Bài, ảnh: Hiến Chương

.