Bắc Mê phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH

Thứ Hai, 26/02/2018, 09:13 (GMT+7)

BHG - Nhìn lại kết quả đạt được trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ huyện Bắc Mê năm 2017 cho thấy, bức tranh KT - XH ngày càng khởi sắc. Trong đó, có 74 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với nghị quyết; sản xuất nông nghiệp có sự chuyển dịch tích cực; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời; thu ngân sách trên địa bàn được trên 164 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch tỉnh giao. Công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện. Các hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn đạt 277 tỷ đồng. Đời sống vật chất người dân được nâng lên. Trong năm, huyện đã xây dựng được 14 gia trại chăn nuôi, 19 gia đình chăn nuôi từ 20 con trâu, bò trở lên, 4 hộ có quy mô khoảng 1 nghìn con gia cầm. Sản xuất nông, lâm nghiệp có những chuyển biến tích cực, sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt 559kg...

Người dân thôn Tiến Xuân, xã Yên Cường (Bắc Mê) chăm sóc cây ngô.
Người dân thôn Tiến Xuân, xã Yên Cường (Bắc Mê) chăm sóc cây ngô.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Mê, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra 2 nội dung đột phá, 3 chương trình trọng tâm. Trong đó, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ là một trong 2 nội dung đột phá. Thực hiện nội dung này, năm 2016, huyện đã kiện toàn và đi vào hoạt động Trung tâm Hành chính công. Đến tháng 10.2017, Trung tâm tiếp tục được tổ chức lại, cơ sở vật chất được đầu tư, đáp ứng tốt nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Trong năm 2017, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn hơn 5.200 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân. Qua khảo sát, lấy ý kiến, người dân đã thực sự hài lòng với công tác giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ đó, chỉ số cải cách hành chính của Bắc Mê được nâng lên đáng kể.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê, Củng Thị Mẩy cho biết: Nhìn tổng thể bức tranh KT - XH của huyện tuy có nhiều điểm sáng, đáng khích lệ, nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng đề ra, vẫn còn một số hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân; công tác thu thuế tăng so với cùng kỳ, nhưng còn một số nguồn thu đạt thấp và nợ thuế còn cao; tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai một số dự án còn chậm; công tác quản lý trật tự xây dựng, vi phạm quy hoạch, lấn chiếm hành lang, lộ giới chưa được giải quyết dứt điểm...

Nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018, huyện Bắc Mê đã xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua đến các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, từ đó tạo nguồn nội lực vững chắc, đưa huyện nhà từng bước phát triển.

Bài, ảnh:  VĂN QUÂN

.