Yên Minh: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.

Thứ Hai, 18/12/2017, 15:50 (GMT+7)

BHG - Sáng 18.12, UBND huyện Yên Minh tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.

Toàn cảnh lớp tập huấn.
 Các học viên tham dự bồi dưỡng.

Tham gia lớp tập huấn có 40 học viên hiện đang là Chủ tịch HĐQT, thành viên, kiểm soát viên, kế toán các HTX; Phó chủ tịch xã, cán bộ phụ trách Nông-lâm nghiệp 18 xã, thị trấn trên địa bàn. Trong 5 ngày từ 18-22.12.2017, học viên sẽ được các giảng viên của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX tỉnh trực tiếp giảng dạy. Nội dung chương trình tập huấn gồm 3 phần: Bồi dưỡng kiến thức chung; Năng lực giới thiệu, quảng bá liên kết sản phẩm theo chuỗi giá trị; Quản trị sản xuất, xây dựng và điều hành phương án sản xuất kinh doanh.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX. Có các các kỹ năng thực tế về xây dựng thương hiệu, nguồn gốc xuất sứ sản phẩm; kỹ năng liên doanh, quảng bá tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Được bồi dưỡng về xây dựng chiến lược kinh doanh, thu hút đầu tư, liên kết về nhân lực, tài chính… để HTX phát triển bển vững, có hiệu quả.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN

.