Huyện Đồng Văn với nhiều giải pháp đảm bảo nguồn thu ngân sách

Thứ Sáu, 08/12/2017, 10:36 (GMT+7)

BHG - Theo chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh giao năm 2017, huyện Đồng Văn đạt doanh thu từ thuế và phí là trên 20,5 tỷ đồng, HĐND huyện giao 21,5 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu trên, huyện đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, có tính đồng bộ, với quyết tâm đạt và vượt dự toán tỉnh giao.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đồng Văn cho biết: Xác định rõ những khó khăn, ngay từ đầu năm 2017, ngành Thuế huyện đã quyết liệt triển khai thực hiện lộ trình cải cách thủ tục hành chính thuế; bám sát các chương trình, dự án của huyện và sự chỉ đạo của ngành để quản lý thu, nộp thuế vừa đảm bảo tính công khai minh bạch vừa tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu thuế theo phương châm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh. Phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường việc giám sát, quản lý hoạt động kê khai của các doanh nghiệp, HTX; có cơ chế miễn giảm thuế, ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp theo đúng chế độ ưu tiên, điều này đã góp phần thực hiện tốt chế độ tự khai, tự nộp.

Với chức năng là cơ quan chính trong việc quản lý, khai thác nguồn thu, Chi cục đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách địa bàn; hàng tháng có kế hoạch tổ chức giao ban, yêu cầu cán bộ báo cáo về tình hình thu nộp thuế, quản lý chặt chẽ số hộ kinh doanh mới phát sinh, hộ kinh doanh cá thể để thu thuế môn bài. Đối với các hộ kinh doanh nộp thuế khoán, Chi cục cho tiến hành kê khai, điều tra doanh thu, chi phí để điều chỉnh đảm bảo công bằng, hợp lý theo từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, do đó 100% các hộ có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc diện phải kê khai nộp thuế vào sổ để quản lý thu. Ngoài ra, Chi cục Thuế huyện Đồng Văn còn phối hợp với các đơn vị liên quan như: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Công an, Tài nguyên và Môi trường huyện quản lý tốt, thu thuế vận tải và thuế tài nguyên môi trường; xử lý nghiêm những trường hợp chây ỳ, trốn thuế; duy trì việc nộp thuế trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước huyện. Trong 10 tháng của năm 2017, tổng thu thuế và phí trên địa bàn huyện là trên 14 tỷ 500 triệu đồng, đạt 70% dự toán tỉnh giao, đạt 67% dự toán HĐND huyện giao.

 Để hoàn thành việc thu thuế và phí theo pháp lệnh trên giao trong năm 2017, Chi cục Thuế huyện xác định rõ những giải pháp, quản lý chặt chẽ nguồn thu tăng cường việc kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác thu thuế nợ đọng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… Chi cục Thuế huyện Đồng Văn đang nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thi đua thực hiện đạt và vượt dự toán pháp lệnh thu của tỉnh, huyện giao.

HOÀNG NGỌC

.