Agribank Vị Xuyên: Đồng hành cùng địa phương phát triển

Thứ Ba, 19/12/2017, 07:57 (GMT+7)

BHG - Nhiều năm qua, Agribank Chi nhánh Vị Xuyên luôn bám sát mục tiêu phát triển KT – XH của địa phương, đề ra giải pháp kinh doanh phù hợp, trở thành địa chỉ tin cậy giúp người dân phát triển sản xuất, mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô kinh tế gia đình, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Khách hàng giao dịch tại Agribank Chi nhánh Vị Xuyên.
Khách hàng giao dịch tại Agribank Chi nhánh Vị Xuyên.

Bám sát định hướng theo từng năm của địa phương, Agribank Vị Xuyên luôn triển khai các gói tín dụng phù hợp. Trong đó, tập trung đầu tư các dự án kinh tế nông nghiệp, các chương trình giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, mô hình trang trại chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh hiệu quả cao... Với vai trò “cầu nối” giúp nông dân xóa đói, giảm nghèo, những chính sách tín dụng của Agribank Vị Xuyên đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận nguồn vốn, có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Chỉ riêng trong tháng 11.2017, tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh đạt 292.577 triệu đồng, tăng 28.806 triệu so với tháng trước, trong đó nguồn vốn không kỳ hạn 73.365 triệu, nguồn vốn có kỳ hạn 219.212 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 75% tổng nguồn vốn huy động. Tổng dư nợ cho vay nội bảng đạt 436.327 triệu đồng, so với đầu năm tăng 71.803 triệu đồng, tỷ lệ tăng 19,7%, đạt 108% kế hoạch Agribank tỉnh giao. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn 167.681 triệu đồng, dư nợ cho vay trung hạn 262.960 triệu đồng, dư nợ cho vay dài hạn 5.685 triệu đồng. Tổng số nợ xấu chiếm 0,53%/tổng dư nợ nội bảng, so với đầu năm giảm 996 triệu.

Đặc biệt, sau khi Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh được ban hành, Agribank Vị Xuyên đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, các xã, thị trấn triển khai thực hiện một cách nhanh chóng, mang lại hiệu quả thiết thực; chủ động phối hợp, tổ chức thẩm định cho các hộ đăng ký vay vốn và hoàn thiện hồ sơ giải ngân đối với những hộ đã được thẩm định và đủ điều kiện vay vốn theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, đã giải ngân cho 368 khách hàng với tổng nguồn vốn 37.473 triệu đồng. Trong đó, cho vay mua trâu, bò 32.585 triệu đồng/328 khách hàng; xây dựng chuồng trại chăn nuôi trâu, bò 2.465 triệu đồng/15 khách hàng; nuôi ong mật 1.420 triệu đồng/20 khách hàng; trồng cam theo hướng VietGAP 475 triệu đồng/3 khách hàng; trồng chè theo hướng VietGAP 75 triệu đồng/1 khách hàng. Từ nguồn vốn vay theo Nghị quyết 209, người dân huyện Vị Xuyên đã có điều kiện phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.

Giám đốc Agribank Chi nhánh Vị Xuyên, Nguyễn Xuân Thuyết cho biết: “Với quan điểm đồng hành cùng nông dân và địa phương phát triển, thời gian qua, Agribank Vị Xuyên đã ưu tiên nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết hồ sơ nhanh gọn để người dân tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh nhất. Thời gian tới, Agribank Vị Xuyên tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn, tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng; chấn chỉnh lề lối, tác phong giao tiếp của giao dịch viên, triển khai kịp thời, đầy đủ các sản phẩm dịch vụ của Agribank để nguồn vốn đến gần hơn nữa với người dân, góp phần cùng địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH”.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.