Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM

Thứ Tư, 06/09/2017, 16:54 (GMT+7)

BHG - Chiều 6.9, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM (Văn phòng điều phối) trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và từ khi chuyển về Sở. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh phụ trách theo dõi lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận buổi làm việc.

Trong 8 tháng đầu năm, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Văn phòng điều phối đã thực hiện 21 nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 – 2020 và Sổ tay hướng dẫn thực hiện; rà soát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện tiêu chí NTM của các huyện thành phố năm 2016; tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các địa phương về khó khăn trong thực hiện xây dựng NTM; phối hợp với UBND 3 huyện Đồng Văn, Quản Bạ, Bắc Quang tổ chức các hội thảo nhân rộng một số mô hình tiêu biểu; tham mưu tổ chức thẩm định và hướng dẫn Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành tổ chức tuyên truyền về xây dựng NTM… Về kết quả hoạt động từ khi chuyển về Sở, Văn phòng điều phối đã thực hiện xong công tác bàn giao và đang triển khai tổ chức lại các phòng chuyên môn…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Văn phòng điều phối đã báo cáo thêm về công tác tham mưu bố trí các nguồn kinh phí thực hiện xây dựng NTM trong năm 2017; đồng thời kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung như: Một số viên chức của Văn phòng điều phối đã đủ điều kiện nhưng chưa được chuyển sang công chức; sau khi chuyển về trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, công tác tham mưu văn bản và tiếp cận các văn bản chỉ đạo của tỉnh, T.Ư mất nhiều thời gian khiến tiến độ triển khai của Văn phòng chậm; công tác phí không đảm bảo... Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh đã tham gia nhiều ý kiến giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến chia sẻ những khó khăn của Văn phòng điều phối đồng thời biểu dương những cố gắng, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 8 tháng đầu năm. Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ, Văn phòng điều phối còn một số hạn chế như: Công tác tham mưu còn chậm trễ, chưa xuyên suốt do quá trình chuyển đổi từ tỉnh về sở; công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp những khó khăn trong thực thi nhiệm vụ chưa tốt; chưa chủ động và nắm rõ các nguồn kinh phí thực hiện NTM để tham mưu tỉnh bố trí giải ngân; chưa sâu sát trong giải quyết vướng mắc chế độ của cán bộ. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến chỉ đạo: Văn phòng điều phối cần hoàn thiện quy chế làm việc và bộ máy các phòng ban; tổ chức phân rõ nhiệm vụ và gắn trách nhiệm đến từng cá nhân; thực hiện ngay chủ trương người đứng đầu gương mẫu đi đầu; sớm có văn bản chính thức đăng ký làm việc với Sở Nội vụ giải quyết vướng mắc về biên chế công chức, viên chức; cần thực hiện làm việc theo nhóm trong xây dựng kế hoạch công việc và ngân sách, Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị chủ trì; tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra tiến độ xây dựng NTM ở các huyện. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến cũng chỉ đạo cụ thể nhiệm vụ từng lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND theo dõi lĩnh vực để giúp Văn phòng điều phối dễ dàng phối hợp và thuận tiện trong thực hiện nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Duy Tuấn

.