Sử dụng nguồn vốn ưu đãi đúng mục đích

Thứ Sáu, 25/08/2017, 18:08 (GMT+7)

BHG - Được hỗ trợ 100% về lãi suất trong 3 năm để vay vốn phát triển chăn nuôi trâu, bò hàng hóa theo Nghị Quyết 209 của HĐND tỉnh; nhiều hộ trên địa bàn xã Đường  Âm (Bắc Mê) đã tiếp cận được nguồn vốn và sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Trong lần giải ngân nguồn vốn 209 đợt I được triển khai tại xã, gia đình ông Bồn Văn Đài, thôn Nà Phiêng xã Đường  Âm (Bắc Mê) được vay với số tiền 100 triệu đồng; gia đình ông Đài mua 5 con bò sắp đến tuổi sinh sản về nuôi. Trước đó, gia đình đã làm chuồng trại chắc chắn và trồng đủ diện tích cỏ làm thức ăn cho gia súc. Do thực hiện hiện tốt các khâu chăm sóc và tiêm phòng, đàn bò của gia đình ông phát triển tốt và đã sinh thêm được 2 bê con. Ông Đài cho biết: Nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh, đã tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình tôi và nhiều gia đình khác có cơ hội phát triển chăn nuôi trâu, bò hàng hóa; hướng tới làm giàu. Gia đình sẽ tiếp tục trồng thêm cỏ và chăm sóc tốt cho đàn bò phát triển để tăng đàn, làm sao trong thời gian 3 năm sẽ trả được tiền gốc vay ngân hàng.

Đợt giải ngân nguồn vốn 209 vừa qua, thôn Nà Phiêng có 7 hộ được tiếp cận vay vốn, với tổng số tiền là 580 triệu đồng; trong đó, 4 hộ được vay 100 triệu đồng, 3 hộ vay 60 triệu đồng và đều sử dụng đúng mục đích. Vừa tuyên truyền, vận động, vừa trực tiếp vay vốn phát triển chăn nuôi, ông Bồn Văn Đành, Bí thư Chi bộ thôn đã dùng 100 triệu đồng từ nguồn vay mua 3 con bò và 2 con trâu về nuôi, với hình thức trồng cỏ, nuôi bò nhốt. Ông Đành cho biết, từ nguồn vốn mà Nghị quyết 209 đem lại, thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận đồng các hộ vay vốn mua trâu, bò đúng mục đích, phát triển trở thành hàng hóa, làm giàu chính đáng. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền người dân chủ động mở rộng diện tích trồng cỏ làm thức ăn cho trâu, bò; đồng thời, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. tiêm phòng đầy đủ, không để dịch bệnh lây lan.

 Từ khi triển khai nguồn vốn theo Nghị quyết 209 đến nay, xã Đường  Âm có 45 hộ được vay, với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Xã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của huyện, tiến hành thẩm tra và triển khai các bước cho vay vốn theo đúng quy trình, nên nguồn vốn vay đã phát huy được hiệu quả; các hộ đều xử dụng đúng mục đích và có tư tưởng phát triển chăn nuôi trâu, bò hàng hóa theo hướng bền vững. Ông Nguyễn Thanh Tiên, Chủ tịch UBND xã Đường Âm, cho biết: Năm 2016, xã Đường  Âm đã triển khai Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh tới người dân, nhằm phát triển tổng đàn trâu, bò hàng hóa, hướng tới làm giàu bền vững. Trong năm, huyện đã vào giải ngân với tổng số vốn 3,5 tỷ đồng cho 45 hộ vay, mua được 167 con trâu, bò (trong đó, hộ được vay nhiều nhất là 100 triệu đồng mua được 5 con, hộ vay ít nhất 60 triệu đồng mua được 3 con, bình quân 20 triệu đồng một con). Quá trình thực hiện đến thời điểm này, nguồn vốn vay đều xử dụng đúng mục đích. Hiện nay, xã đang tiếp tục triển khai đợt cho vay lần II, nhân dân đã đăng ký và các phòng, ban của huyện đã vào thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ. Xã cũng đề nghị tỉnh, huyện cần tạo cơ chế thuận lợi hơn nữa, để người dân sớm được tiếp cận với nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế và vươn lên làm giàu chính đáng ngay tại địa phương.

Có thể nói, nguồn vốn ưu đãi về lãi suất theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh đã đi vào đời sống sản xuất, phát triển chăn nuôi của nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Đường  Âm. Hy vọng, nguồn vốn thực sự phát huy hiệu quả và sẽ có nhiều hộ khác được tiếp cận vay; từ đo, góp phần nâng tổng đàn gia súc của huyện Bắc Mê ngày càng tăng trưởng phát triển, cũng như tăng nguồn thu nhập chính đáng cho người dân trên địa bàn.

                Đức Toàn (Trung tâm VHTT&DL huyện Bắc Mê)

.