Lễ mở thầu Dự án: Kế hoạch triển khai áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) trên diện tích cam Sành tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016-2020

Thứ Sáu, 25/08/2017, 09:18 (GMT+7)

BHG- Ngày 24.8, Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản đã tổ chức Lễ mở thầu, gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ đánh giá, chứng nhận VietGAP cơ sở trồng cam Sành và phân tích kim loại nặng, vi sinh và dư lượng hóa chất thuốc bảo vệ thực vật cho mẫu đất và mẫu cam Sành tại Hà Giang. Dự lễ mở thầu có lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT cùng 3 nhà thầu tham gia dự thầu cùng có mặt.

Đại diện bên mời thầu và nhà dự thầu kiểm tra niêm phong hồ sơ dự thầu.
Đại diện bên mời thầu và nhà dự thầu kiểm tra niêm phong hồ sơ dự thầu.

Tại buổi lễ, đại diện Bên mời thầu đã báo cáo tóm tắt quá trình chuẩn bị đấu thầu và thông báo về hồ sơ dự thầu (HSDT) đã nộp. Tính đến thời điểm đóng thầu (15h30 ngày 24.8.2017) đã có 3 nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định là: Công ty TNHH Công nghệ Nho Nho; Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1; Trung tâm phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội. Bên mời thầu đã kiểm tra tình trạng niêm phong của từng HSDT để đảm bảo thông tin của từng HSDT của nhà thầu không bị tiết lộ và tình trạng niêm phong cần được công khai trước các thành viên tham dự buổi lễ. Bên mời thầu sẽ sớm hoàn thành phần chấm điểm HSDT và báo cáo kết quả đấu thầu, thông báo kết quả trúng thầu tới các nhà thầu tham dự theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và hệ thống văn bản hướng dẫn hiện hành.

Cũng tại buổi lễ, bên mời thầu và đại diện các nhà thầu đã ký vào biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

Văn Quân

.