Gặp mặt các doanh nhân, HTX trẻ trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 29/08/2017, 08:34 (GMT+7)

BHG - Ngày 28.8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nhân và các HTX trẻ trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; cùng dự có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; đại diện các doanh nhân và HTX trẻ trên địa bàn tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2017, năm thứ hai tỉnh ta tiếp tục thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển và trở thành động lực của nền kinh tế; theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế, thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững…” phấn đấu đến năm 2020 cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ chiếm 39%, công nghiệp – xây dựng 28%, nông, lâm nghiệp – thủy sản 33%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm… Đặc biệt là 2 khâu đột phá và 5 chương trình trọng tâm của tỉnh. Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh ta đã xây dựng nhiều chính sách, vận dụng cơ chế, đưa chính sách vào cuộc sống, trong đó có những cơ chế chính sách thuận lợi để các doanh nhân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và các doanh nghiệp trẻ có điều kiện thuận lợi để khởi nghiệp, như: Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh; Chương trình 302 của UBND tỉnh về “Tiếp sức khởi nghiệp tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 – 2020”… Cùng đó, tỉnh đã thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển, tổ chức hội thảo về khởi nghiệp, lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn… đã thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp trẻ nói riêng.

Đại diện doanh nhân trẻ phát biểu ý kiến
Đại diện doanh nhân trẻ phát biểu ý kiến

 

Đại hiện HTX trẻ phát biểu ý kiến.
Đại hiện HTX trẻ phát biểu ý kiến.

Cùng với các doanh nghiệp, các mô hình HTX trẻ của tỉnh ta cũng có bước phát triển khá. Hiện toàn tỉnh có 691 HTX, trong đó có: 201 HTX nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp; 145 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 95 HTX giao thông vận tải; 130 HTX thương mại và dịch vụ; 68 HTX xây dựng; 9 Quỹ tín dụng nhân dân và 43 loại hình HTX khác. Sau 4 năm thực hiện Luật HTX năm 2012 đã phát triển mới được 170 HTX; có nhiều loại hình HTX mới xuất hiện như: Mô hình HTX toàn thôn, HTX dân quân trồng rừng, HTX thanh niên khởi nghiệp, HTX dịch vụ du lịch, HTX dược liệu… Các HTX chuyển đổi và thành lập mới được củng cố và kiện toàn về tổ chức quản lý, năng lực hoạt động, về trách nhiệm giữa HTX với thành viên, số HTX hoạt động hiệu quả ngày càng tăng…

Mặc dù có sự phát triển về số lượng, tuy nhiên thực tế số doanh nghiệp, HTX trẻ quy mô hoạt động nhỏ lẻ, chưa có doanh nghiệp lớn; số doanh nghiệp, HTX hoạt động hiệu quả chưa nhiều.

Đại diện các doanh nhân, HTX trẻ nêu một số ý kiến, kiến nghị với tỉnh nhằm giúp các doanh nghiệp, HTX trẻ phát triển bền vững trong thời gian tới như: Tỉnh cần thành lập quỹ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX trẻ khởi nghiệp; hướng dẫn tiếp cận các nguồn vốn, nguồn hỗ trợ; đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính; liên kết giúp tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, đặc biệt là các sản phẩm nông, lâm sản; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, HTX; có chính sách phát triển du lịch bền vững; hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp; tiếp cận, tham gia các dự án kinh tế phù hợp; chuyển giao KHKT cho các doanh nghiệp, HTX, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp thu, giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, HTX trên từng nội dung. Về việc thành lập quỹ khởi nghiệp, tỉnh chưa ban hành chính sách riêng, để hỗ trợ chương trình khởi nghiệp trong thanh niên, tỉnh đã có quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ hỗ trợ phát triển HTX, các doanh nghiệp, HTX cần nắm bắt thông tin để tiếp cận. Chủ tịch UBND tỉnh cam kết tỉnh sẽ đồng thành cùng doanh nghiệp, HTX; đồng thời giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh hàng tháng, quý gặp mặt Hội Doanh nhân trẻ để giải đáp, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX trẻ phát triển; rà soát lại các cơ chế, chính sách của trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân, hoạt động khởi nghiệp, để tham mưu cho tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phù hợp. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh tuyên truyền về lĩnh vực này. Các sở, ngành chức năng xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra cụ thể, tránh chồng chéo gây phiền hà cho các doanh nghiệp, HTX; đẩy mạnh cải cách thủ thủ hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, HTX phát triển… Chủ tịch UBND tỉnh ra thông điệp: Các HTX có điều kiện phấn đấu trở thành doanh nghiệp.

 VĂN NGHỊ

.