Sơ kết thi hành Luật HTX năm 2012 trong nông nghiệp vùng Trung du và Miền núi phía Bắc

Thứ Bảy, 10/06/2017, 13:52 (GMT+7)

BHG - Sáng 10.6, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trong nông nghiệp vùng Trung du và Miền núi phía Bắc. Dự hội nghị về phía T.Ư có các đồng chí: Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTTN; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; đại diện các Cục, Vụ, Viện thuộc các Bộ, ngành T.Ư; lãnh đạo UBND các tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn, Cao Bằng và Sơn La. Dự hội nghị về phía tỉnh ta có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực UBND các huyện, thành phố và đại diện các HTX tiêu biểu…

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Sau 4 năm thực hiện Luật HTX mới năm 2012 cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Luật quy định rõ ràng về phân chia lợi nhuận và có nhiều tiến bộ về bản chất, mô hình tổ chức, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng các địa phương đã nỗ lực chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp cụ thể để phát triển khu vực kinh tế tập thể. Đến hết năm 2016, toàn vùng có 2.348 HTX nông nghiệp, chiếm 22% tổng số HTX nông nghiệp trong cả nước. Có 1.034 HTX đăng ký lại hoạt động theo Luật mới; 636 HTX đã giải thể; số còn lại ngừng hoạt động nhưng chưa được giải thể. Có 758 HTX nông nghiệp được thành lập mới; các tỉnh có HTX thành lập mới nhiều là Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, trung bình thành lập từ 15 - 27 HTX/tỉnh/năm. Toàn vùng Trung du và Miền núi phía Bắc có 908/2.348 HTX hoạt động tốt và khá, chiếm tỷ lệ 38%, cao hơn bình quân trung của cả nước là 33%; về trình độ cán bộ quản lý của các HTX có 58% cán bộ có trình độ từ Trung cấp, sơ cấp trở lên, cao hơn so với bình quân chung cả nước là 51%...

Tuy nhiên, trong thi hành Luật HTX mới trong khu vực còn có hạn chế, khó khăn: Chỉ có 15% số hộ nông dân tham gia vào HTX nông nghiệp; các cơ chế chính sách, hướng dẫn thực hiện Luật và hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp được ban hành chưa kịp thời, còn bất cập. Vốn và hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ cán bộ quản lý của các HTX còn thiếu và yếu nên việc xây dựng phương án sản xuất, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn nhỏ lẻ, thiếu sức cạnh tranh…

Đối với tỉnh Hà Giang, thực hiện Luật HTX và dựa vào điều kiện thực tế tại địa phương, tỉnh đã chỉ đạo phát triển mạnh các Tổ hợp tác, tổ sản xuất với các hộ cùng chung lĩnh vực, sở thích tham gia; ban hành chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong giao đất xây dựng trụ sở HTX; hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn trong thời gian 36 tháng. Đến nay, toàn tỉnh chuyển đổi được 179/196 HTX; số HTX được thành lập mới có bước phát triển mới. Có 1.309 Tổ hợp tác sản xuất, với trên 18.700 thành viên, tổng kinh phí của các Tổ sản xuất được hình thành từ hoạt động dịch vụ là trên 87 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTTN Trần Thanh Nam khẳng định: Việc đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác là nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng rất khó khăn đòi hỏi các cấp, ngành từ T.Ư đến địa phương phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao. Qua hội nghị này, Bộ Nông nghiệp và PTNT, cùng các địa phương nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn, những kinh nghiệm hay, cách làm mới trong quá trình triển khai thực hiện Luật HTX mới 2012, từ đó có định hướng, tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành bổ sung, hoàn thiện thêm chính sách nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể, các loại hình HTX nông nghiệp cho phù hợp với từng vùng miền…

                                                         Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC

.