Tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015

Thứ Ba, 16/05/2017, 15:33 (GMT+7)

BHG- Ngày 16.5, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các cơ quan thuộc Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) T.Ư; hơn 500 chủ tài khoản, kế toán các sở, ngành, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Luật NSNN năm 2015 được Quốc hội khoá XIII thông qua có hiệu lực từ năm ngân sách 2017. Luật 2015 đã bổ sung nhiều nội dung mới, quan trọng nhằm thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, đồng thời đã tiếp thu các thông lệ quốc tế về quản lý, điều hành ngân sách. Các nội dung mới đã được thể hiện từ phạm vi NSNN, nguyên tắc cân đối, quản lý và phân cấp quản lý, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong quản lý NSNN và ở các khâu của quy trình ngân sách.

Tham gia tập huấn, các đại biểu được nghe giảng viên đến từ Vụ NSNN (Bộ Tài chính), KBNN T.Ư hướng dẫn chi tiết những điểm mới của Luật NSNN năm 2015; những nội dung chính Nghị định 163 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; giới thiệu về phân cấp quản lý NSNN; công tác lập dự toán, chấp hành, kế toán, quyết toán, công khai NSNN; quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn... Qua tập huấn sẽ giúp các cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn hiểu rõ hơn về Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Từ đó áp dụng vào thực tiễn quản lý tài chính công, quản lý ngân sách của mỗi cấp, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng NSNN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các đại biểu cần tập trung, chủ động nghiên cứu tài liệu, tiếp thu, lĩnh hội đẩy đủ nội dung do các giảng viên truyền đạt; chủ động, tích cực trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý tài chính, ngân sách tại cơ quan, đơn vị. Sau hội nghị, mỗi đại biểu có trách nhiệm tuyên truyền cho các cán bộ làm công tác tài chính, ngân sách tại cơ quan, cũng như tổ chức, cá nhân liên quan thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật NSNN, đảm bảo tổ chức thực hiện đúng theo quy định từ năm ngân sách 2017. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm Công văn 46/UBND-NC ngày 18.4.2017 của UBND tỉnh về triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đề ra các giải pháp chỉ đạo quyết liệt nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, góp phần đưa công tác quản lý tài chính, ngân sách ngày một tốt hơn...

Thiên Thanh

.