Hà Giang

Tăng cường kiểm tra công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng tại cơ sở

06:53, 15/04/2017

BHG- Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), vừa qua, các thành viên Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng (Quỹ) đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các huyện có hoạt động chi trả DVMTR. Qua kiểm tra cho thấy, tổng kinh phí DVMTR các huyện tiếp nhận từ Quỹ năm 2016 (thuộc kế hoạch năm 2015) trên 35 tỷ đồng. Ngay khi nhận tiền từ Quỹ, các tổ chức chi trả đã tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch giải ngân chi tiết đến hộ nhận khoán, đồng thời mời các đơn vị sử dụng DVMTR, đại diện Quỹ, Ban kiểm tra, giám sát cấp huyện tham gia giám sát, đảm bảo các hộ nhận khoán nhận tiền đúng, đủ theo quy định, đồng thời định hướng để người dân sử dụng tiền DVMTR hiệu quả, bền vững.

Kết quả kiểm tra thực tế khẳng định, tổng số kinh phí tổ chức chi trả cấp huyện đã giải ngân cho các chủ rừng, hộ nhận khoán năm 2016 đạt 100% kế hoạch. Tuy nhiên, do đặc thù công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh chưa đồng bộ nên hầu hết diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng dân cư cùng bảo vệ, cùng hưởng lợi. Sau khi nhận tiền DVMTR các thôn, bản đã họp bàn, thông báo công khai số tiền nhận được, đồng thời thống nhất hình thức sử dụng. Các cộng đồng thôn đã họp bàn dân chủ về sử dụng tiền, từ đó đi đến thống nhất áp dụng 2 hình thức sử dụng tiền chủ yếu gồm chia đều cho các hộ dân trong thôn và sử dụng làm quỹ thôn để chi cho các mục đích phục vụ lợi ích chung như xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, trụ sở thôn, hỗ trợ tổ tuần tra, bảo vệ rừng...

Thực hiện chính sách chi trả DVMTR, diện tích rừng đã giao khoán cho nhân dân và được nhận tiền năm 2016 trên 275 nghìn ha, chiếm gần 62% diện tích rừng toàn tỉnh với 4 chủ rừng là tổ chức Nhà nước, hơn 1.500 chủ rừng cộng đồng dân cư thôn có diện tích rừng cung ứng DVMTR. Từ khi thực hiện chính sách chi trả DVMTR, công tác quản lý (QL), bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực với sự vào cuộc của các ngành chuyên môn, chính quyền địa phương, xã, thị trấn và sự đồng thuận của nhân dân. Bên cạnh đó, vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền được tăng cường, sự phối hợp giữa cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ rừng (BVR) từng bước được nâng cao. Số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng  giảm, rừng tự nhiên được QL, bảo vệ tốt, diện tích rừng trồng tăng, độ che phủ rừng năm sau cao hơn năm trước.

Trong năm vừa qua, các huyện đã phối hợp tốt với Quỹ, triển khai công tác trồng rừng thay thế, tổng diện tích rừng trồng và chăm sóc đạt trên 344 ha. Toàn bộ diện tích rừng trồng được chăm sóc, QL, bảo vệ tốt, hiện cây sinh trưởng, phát triển bình thường. Hàng năm HĐND các huyện đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tiền DVMTR tại các xã, thôn theo chuyên đề. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay đã có 11/11 huyện, thành phố thành lập Ban kiểm tra, giám sát chi trả DVMRT. Ngay khi được thành lập, Ban kiểm tra, giám sát các huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tại các xã, các thôn và chưa phát hiện sai phạm trong quá trình giải ngân thanh toán, đồng thời chấn chỉnh đơn vị làm đầu mối chi trả cấp huyện, xã, thị trấn, tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong chi trả DVMTR.

Thực hiện chính sách chi trả DVMTR, UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn triển khai các văn bản hướng dẫn, điều hành của cấp trên; công tác QL, sử dụng tiền tại các đơn vị đầu mối chi trả cấp huyện, thôn, bản công khai, minh bạch; hoạt động kiểm tra, giám sát tại các huyện, thành phố ngày càng được tăng cường; ý thức tham gia công tác QL, BVR tại cộng đồng thôn, bản dần được nâng cao... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn hạn chế như công tác lập thủ tục, hồ sơ chi trả tiền DVMTR của một số đơn vị còn chậm; hoạt động tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ về chính sách vẫn còn hạn chế, việc trồng rừng thay thế chưa đạt kết quả như kế hoạch đề ra; một số thôn, bản sử dụng tiền DVMTR chưa hiệu quả, chưa đúng mục đích...

Trong thời gian tới, HĐQL Quỹ tiếp tục tăng cường kiểm tra, yêu cầu các huyện, thành phố tập trung khắc phục những hạn chế như đa số các thôn, bản sau khi nhận tiền DVMTR chưa quan tâm tái đầu tư cho công tác QL, BVR, chưa thành lập tổ BVR chuyên trách; vẫn còn tình trạng vi phạm các quy định phòng cháy chữa, cháy rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trong những diện tích rừng có cung ứng DVMTR. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ về chính sách chi trả DVMTR, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công tác QL, BVR.  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát cấp huyện trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR, trồng rừng thay thế theo quy định.

Thiên Thanh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ năm 2017 Ban điều phối Chương trình phát triển vùng kinh tế động lực

BHG - Ngày 14.4, tại huyện Quang Bình, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ năm 2017 Ban điều phối Chương trình phát triển vùng kinh tế động lực. 

14/04/2017
Mèo Vạc: Gặp mặt các cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng

BHG - Sáng 14.4, tại nhà hàng Xuân Hạc, UBND huyện Mèo Vạc tổ chức gặp mặt các cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà hàng trên địa bàn, nhằm chuẩn bị phục vụ tốt cho Lễ hội Chợ tình Khâu Vai và Giải chạy bán Marathon tỉnh Hà Giang lần thứ Nhất năm 2017. 

14/04/2017
Xín Mần chú trọng phát triển kinh tế mậu dịch biên giới

BHG - Phát triển mậu dịch biên giới với nước bạn Trung Quốc đã được Đảng bộ, chính quyền huyện Xín Mần đưa vào chiến lược để phát triển kinh tế. Đồng thời, còn tạo điều kiện cho nhân dân 2 nước, các tỉnh bạn, huyện bạn tới thăm thân trao đổi, mua bán. Từ đó, tình hữu nghị giữa 2 dân tộc Việt Nam – Trung Hoa, giữa Xín Mần với bạn bè các nơi ngày càng trở nên gắn bó, ổn định, phát triển bền vững.

12/04/2017
Hiệu quả phân vùng nguyên liệu chè ở Quang Bình

BHG - Năm vừa qua, huyện Quang Bình đã bước đầu thực hiện chính sách phân vùng nguyên liệu chè, giúp người dân có điều kiện tập trung nâng cao năng suất, sản lượng cây chè, đẩy mạnh liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp chế biến chè trên địa bàn. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, giá thành sản phẩm chè, đồng thời giúp người dân gắn bó với cây chè, ổn định cuộc sống.

12/04/2017