Tổng vốn đầu tư vào Khu KTCK Thanh Thủy đạt trên 376 tỷ đồng

Thứ Hai, 27/02/2017, 08:58 (GMT+7)

BHG- Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Thanh Thủy có 42 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 376 tỷ đồng. Trong đó, có 28 dự án đã đi vào hoạt động, 6 dự án đang triển khai và 7 dự án chuẩn bị đầu tư. Trong năm 2016, tổng doanh thu các dự án trong khu công nghiệp, Khu KTCK Thanh Thủy đạt trên 521 tỷ đồng, nộp ngân sách địa phương hàng chục tỷ đồng.

Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhiều chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đang được tỉnh ta áp dụng như, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư vào Khu KTCK được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập với mức thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế thu nhập 4 năm, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo... Hàng hóa, dịch vụ sản xuất, tiêu thụ trong khu phi thuế quan, hàng hóa dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hóa dịch vụ từ khu phi thuế quan xuất ra nước ngoài không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Với mục tiêu đưa Khu KTCK Thanh Thủy sớm trở thành trọng điểm phát triển của tỉnh, có môi trường đầu tư thuận lợi, có sức hấp dẫn, thu hút nguồn lực từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tỉnh ta đang đẩy mạnh cải cách hành chính, cam kết giảm 1/3 thời gian giải quyết thủ tục có liên quan. Đồng thời, tăng cường giao lưu, hợp tác hữu nghị với các địa phương của nước bạn Trung Quốc; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách đã ban hành, tạo điều kiện thông thoáng thu hút nhà đầu tư, các thành phần kinh tế đến với Khu KTCK Thanh Thủy.

Thiên Thanh

.