Hội nghị BCH Liên minh HTX tỉnh lần thứ 7

Thứ Sáu, 24/02/2017, 15:41 (GMT+7)

BHG - Sáng 24.2, BCH Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2013 - 2018), đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; thường trực UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh…

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2016, BCH Liên minh HTX tỉnh đã tích cực tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, tham gia hoạt động chuỗi liên kết 7 tỉnh vùng Đông Bắc, qua đó tạo cơ hội tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các HTX. Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện việc chuyển đổi, giải thể các HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Tính đến 31.12.2016, toàn tỉnh đã chuyển đổi 183 HTX, giải thể tự nguyện 90 HTX trên tổng số 460 HTX phải chuyển đổi theo quy định của Luật HTX năm 2012. Đã thành lập và nhân rộng được 29 HTX theo mô hình HTX thôn Chang, xã Việt Lâm. Các HTX chuyển đổi bước đầu có sự đổi mới, chuyển hướng hoạt động sang phục vụ phát triển kinh tế thành viên, thể hiện rõ vai trò tăng cường mối liên kết giữa HTX với nhau và các tổ chức kinh doanh khác từ đó tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trong năm, đã tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu mô hình HTX kiểu mới; công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, nông thôn được chú trọng.  Tuy nhiên, hoạt động HTX, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn như: Phần lớn các HTX còn hạn chế về năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, chưa mang lại hiệu quả nhiều cho thành viên; các cấp, ngành chưa tích cực trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc để các HTX thực hiện chuyển đổi hoạt động theo Luật mới 2012…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, BHC Liên minh HTX tỉnh xác định: Tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai thực hiện việc chuyển đổi, giải thể HTX không hoạt động, hoạt động kém hiệu quả; đánh giá, thống nhất mô hình phát triển HTX phù hợp với từng địa phương, từng loại hình, trong đó tập trung hỗ trợ HTX có sản phẩm chủ lực gắn với vùng nguyên liệu tập trung mang tính đặc thù của địa phương. Phối hợp với các cấp, ngành tăng cường công tác vận động, thành lập mới HTX, tổ hợp tác, cùng đó là tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới…

                                                   Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC

.