Họp Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh

Thứ Tư, 18/03/2015, 17:12 (GMT+7)

BHG- Ngày 18.3, Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chủ trì cuộc họp. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành thành viên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Năm 2014, các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ đã phát huy vai trò đại diện cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi tham gia các hoạt động điều hành, quản lý Quỹ. Công tác thu phí, xây dựng và giao kế hoạch, giải ngân kế hoạch vốn từ Quỹ được thực hiện theo đúng quy định; nguồn vốn từ Quỹ được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch. Tổng thu phí sử dụng đường bộ năm 2014 đạt 22 tỷ 755 triệu đồng, trong đó: Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương chuyển cho tỉnh 20 tỷ 173 triệu đồng; số thu quỹ năm 2013 chưa phân bổ chuyển sang 1 tỷ 043 triệu đồng; thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn 1 tỷ 620 triệu đồng. Tổng chi từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ năm 2014 là 19 tỷ 305 triệu đồng, trong đó: Chi hoạt động Văn phòng Quỹ 284 triệu đồng, chi hoạt động của Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động 1 tỷ 164 triệu đồng; chi sửa chữa và bảo đảm các tuyến đường giao thông, xây dựng tường hộ lan 4 huyện vùng cao phía Bắc 16 tỷ 256 tỷ đồng…

Tuy nhiên, do chưa có chế tài xử phạt đối với những đối tượng không nộp phí sử dụng đường bộ; các huyện, thành phố chưa thực sự quyết liệt trong việc thu phí đường bộ nên số phí thực tế thu được đạt kế hoạch rất thấp so với kế hoạch được giao, từ đó chưa thu được hết theo số xe mô tô phải nộp phí trên địa bàn tỉnh; các huyện, thành phố không chấp hành chế độ báo cáo tình hình thu và sử dụng số phí thu được trong năm, nên Văn phòng Quỹ không có số liệu chính xác và chi tiết để tổng hợp báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận thống nhất vốn sự nghiệp của Quỹ; về phương hướng, nhiệm vụ và phương án thu, chi, phân bổ nguồn quỹ trong năm 2015.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị: Văn phòng Hội đồng quản lý Quỹ tham mưu cho UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thu phí đường bộ; dự thảo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, gắn với phụ trách từng địa bàn; xây dựng phương án chi tiêu nội bộ của Quỹ; tăng cường công tác kiểm tra tải trọng các phương tiện; thành viên Hội đồng quản lý Quỹ sở Xây dựng tập trung nguồn vốn từ Quỹ Bảo trì đường bộ sửa chữa đường theo hướng đồng bộ, làm đến đâu chắc đến đó…

VĂN NGHỊ

.