Bắc Quang tập trung chăm sóc cây trồng vụ Xuân

Thứ Hai, 16/03/2015, 08:27 (GMT+7)

BHG - Đến thời điểm này, toàn huyện Bắc Quang đã có trên 2.000 ha/2.900 ha lúa; 772 ha/1.544 ha ngô và 1.220 ha/2.000 ha lạc vụ Xuân được các nông hộ làm cỏ, bón phân, chăm sóc lần 1.

Người dân thôn Lung Cu (xã Quang Minh) tích cực chăm sóc lúa Xuân.
Người dân thôn Lung Cu (xã Quang Minh) tích cực chăm sóc lúa Xuân.

Theo dự báo của cơ quan chuyên môn: Trong tháng 3-4.2015, nhiệt độ bình quân sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,5-10C. Thời tiết ấm,  đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất lúa vụ Xuân, đặc biệt là những diện tích được gieo cấy sớm, diện tích lúa bị thiếu nước; nếu không chăm sóc kịp thời sẽ có nguy cơ phân hóa đòng và trỗ bông sớm. Bên cạnh đó, sâu bệnh hại sẽ có những diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến năng suất lúa. Do vậy, để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng xấu của thời tiết, đảm bảo thắng lợi sản xuất vụ Xuân; Phòng Nông nghiệp – PTNT thôn, Trạm Khuyến nông huyện Bắc Quang đã khuyến cáo người dân: Tích cực kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện, xử lý sâu, bệnh hại lúa như: Rầy nâu, đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ. Đồng thời, chủ động duy tu, sửa chữa kênh mương, các công trình thủy lợi, nhằm đảm bảo đủ nguồn nước tưới tiêu cho đồng ruộng cũng như bảo dưỡng các máy bơm phục vụ chống hạn...

Còn đối với những diện tích trồng ngô, lạc; các hộ nên làm cỏ, bón phân theo đúng quy trình thâm canh. Thường xuyên kiểm tra diện tích hoa màu để sớm phát hiện sâu xám, sâu ăn lá hoặc sâu đục thân hại cây trồng.

THU PHƯƠNG

.