Phát hiện 120 đơn vị sai phạm với tổng giá trị trên 31,8 tỷ đồng

Thứ Bảy, 06/12/2014, 09:45 (GMT+7)

HGĐT - Từ đầu năm đến nay, các tổ chức Thanh tra đã thực hiện 106 cuộc thanh tra tại 221 đơn vị về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý thu, chi ngân sách... Hiện đã kết thúc 93 cuộc, ban hành kết luận 73 cuộc, qua đó đã phát hiện 120 đơn vị có sai phạm với tổng giá trị sai phạm trên 31,8 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi trên 15,4 tỷ đồng, kiến nghị khác trên 16,3 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách trên 6,4 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 4 tập thể và 36 cá nhân.


Bên cạnh đó, Thanh tra chuyên ngành đã thực hiện 774 cuộc với 10.098 cá nhân, 343 tổ chức thuộc các lĩnh vực y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc tân dược, mỹ phẩm, bảo vệ hành lang đường bộ... Kết quả thanh tra xác định, 2.673 cá nhân, 106 tổ chức có vi phạm, tổng số tiền vi phạm, xử phạt hành chính trên 3 tỷ đồng.

 

                                                                Thiên Thanh

.