Công ty Điện lực Hà Giang đẩy mạnh chuyển đổi số

Thứ Hai, 19/04/2021, 18:02 (GMT+7)

BHG - Chuyển đổi số là nhu cầu tất yếu và đang diễn ra nhanh chóng ở mọi ngành nghề, lĩnh vực nhằm tiến tới mục tiêu chung đó là Chính phủ điện tử. Không nằm ngoài tiến trình đó, nhu cầu chuyển đổi số càng cấp thiết hơn đối với ngành Điện Hà Giang để phục vụ cho việc điều hành lưới điện và sản xuất, kinh doanh (SXKD) của Công ty.

Công ty Điện lực Hà Giang tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, người lao động.
Công ty Điện lực Hà Giang tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, người lao động.

Thực hiện chủ trương của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về chuyển đổi số, trong các hoạt động chuyên môn, quản lý, chỉ đạo, điều hành Công ty Điện lực Hà Giang đã thành lập Tiểu ban điều hành chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó tập trung đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, xây dựng văn hóa về chuyển đổi số trong lĩnh vực SXKD điện.

Đồng chí Hoàng Văn Thiện, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang cho biết: Chuyển đổi số tại Công ty là thực hiện đồng thời chuyển đổi về nhận thức, nhân lực số, quy trình nghiệp vụ số và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số. Để tạo điều kiện cho chuyển đổi số, Công ty từng bước rà soát và hiệu chỉnh quy trình nghiệp vụ để cho phép tin học hóa, giảm báo cáo và hồ sơ giấy. Ban hành chính sách thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong SXKD điện.

Để thực hiện mục tiêu trên, nhiều dự án CNTT được hoàn thành đưa vào sử dụng đó là những cơ sở hạ tầng kỹ thuật quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-2025, như nâng cấp băng thông mạng WAN lõi đạt băng thông tối thiểu 100Mbps; thêm một hướng kết nối liên tỉnh Hà Giang- Lào Cai; nâng 3 mạch kết nối liên tỉnh về NPC Hà Giang qua Cao Bằng, Tuyên Quang và Lào Cai; nâng cấp mạng WAN đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số về hiệu năng và bảo mật. Triển khai mô hình 4 lớp đảm bảo an toàn thông tin bao gồm: Lực lượng tại chỗ; giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; kiểm tra, đánh giá độc lập; kết nối, chia sẻ thông tin. Ứng dụng công nghệ kỹ thuật số như giám sát đường dây bằng thiết bị bay không người lái, bay theo bản đồ địa hình số. 

Với phương châm đặt con người làm trung tâm, Công ty đẩy mạnh phổ biến nhận thức về chuyển đổi số, về cách mạng công nghiệp 4.0 và nhận thức về an toàn thông tin (ATTT) đến các lãnh đạo và CBCNV, thông qua đào tạo, huấn luyện về kỹ năng ứng dụng CNTT có kiểm tra, sát hạch song song với kỹ năng đảm bảo ATTT cho cán bộ CNTT. Để đạt được điều này, Công ty đã hoàn thành xây dựng khung năng lực CNTT trong kỷ nguyên số và tiếp tục tiến hành đào tạo và đánh giá chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản Quy định tại khoản 1, Điều 2, Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cho CBCNV; đánh giá, xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kỹ năng cho cán bộ trong vị trí chức danh về CNTT đáp ứng tiêu chuẩn kỹ năng CNTT và nâng cao năng lực chuyên môn về ATTT cho cán bộ chuyên trách CNTT. Đã hoàn thành đào tạo kỹ năng ứng cứu sự cố, tổ chức diễn tập rút kinh nghiệm, đồng thời tiếp tục hoàn thành đào tạo kỹ năng đánh giá an toàn hệ thống thông tin.

Song song với đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Giang cũng tiến hành chuyển đổi số trong công tác quản lý tài sản, quản trị doanh nghiệp, an toàn, bảo vệ lưới điện, quản lý nguồn nhân lực. Việc quản lý tài sản đặc biệt là quản lý vật tư, thiết bị được triển khai mạnh mẽ. Tất cả các vật tư sẽ được số hóa, theo dõi trên phần mềm để khai thác, sử dụng một cách hiệu quả. Trong công việc điều hành, giải pháp về văn phòng số được nghiên cứu, nhằm triển khai linh hoạt các cuộc họp tại bất kì đâu, hỗ trợ tối đa lãnh đạo trong chỉ đạo điều hành ứng dụng công nghệ. 

Theo kế hoạch giai đoạn 2021-2022, Công ty Điện Lực Hà Giang sẽ hoàn thành việc số hóa hồ sơ và tin học hóa các nghiệp vụ quản lý an toàn; bảo vệ đường dây/TBA; đẩy mạnh công tác nhập dữ liệu lên các hệ thống thông tin quản lý IMIS, ERP, HRMS.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.