Hội thảo tư vấn, phản biện về thực trạng và giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa

Thứ Ba, 19/11/2019, 14:37 (GMT+7)

BHG - Sáng 19.11, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn phản biện “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy thực thi chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh Hà Giang”.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo tư vấn phản biện.
Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo tư vấn phản biện.

Từ tháng 6 – 11.2019, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh đã phối hợp với một số sở, ngành, hội thành viên của tỉnh điều tra, khảo sát về tình hình thực thi chính sách khuyến khích phát triển sản xuát nông nghiệp hàng hóa tại 7 xã trọng điểm thuộc 3 huyện: Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Quản Bạ. Theo đánh giá, Nghị quyết 209, Nghị quyết 86 và Nghị quyết 29 được HĐND tỉnh ban hành từ năm 2015 đến nay đã mang lại những hiệu quả tích cực; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phát huy tối đa năng lực, khả năng để khai thác tiềm năng thế mạnh nông nghiệp địa phương; phát triển sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển  KT-XH.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả tư vấn phản biện “đánh giá tác động của chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh” và tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung như: Chính sách khuyến khích phát triển lâm nghiệp, trồng rừng bằng giống cây tốt; công tác phối hợp trong thực thi chính sách của ngành, cấp, địa phương; cấp cơ sở cần làm tốt công tác đăng ký và thẩm định vốn vay; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách để đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, thúc đẩy hình thành các chuỗi liên doanh, liên kết, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; thời gian hỗ trợ lãi suất chăn nuôi đại gia súc. Các đại biểu mong muốn tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo sức hấp dẫn đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội thảo, lãnh đạo Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh nhất trí với các ý kiến tham luận của các đại biểu và đưa ra một số giải pháp trọng tâm để thúc đẩy thực thi chính sách trong thời gian tới như: Cần phải làm tốt công tác truyền thông, phổ biến, triển khai đầy đủ tới các đối tượng hưởng lợi; thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý thực hiện chính sách; kịp thời sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp với thực tiễn...

Tin, ảnh: Vương Mai

.