Ngành Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh "Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy"

Thứ Ba, 24/08/2021, 22:10 (GMT+7)

BHG - “Vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội, vì vậy phải quý trọng nó, phải tiết kiệm, ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”. Lời dặn của Bác luôn được cán bộ, chiến sỹ ngành Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh coi đó là khẩu hiệu hành động, là mục tiêu phấn đấu với quyết tâm chủ động trong các mặt công tác để bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của lực lượng vũ trang tỉnh.

Phòng Kỹ thuật kiểm tra công tác bảo quản vũ khí tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quản Bạ.  										Ảnh: TƯ LIỆU
Phòng Kỹ thuật kiểm tra công tác bảo quản vũ khí tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quản Bạ. Ảnh: TƯ LIỆU

Thiếu tá Vũ Minh Chính, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh cho biết: Mục tiêu của việc thực hiện lời Bác dạy nhằm giúp cho mỗi cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) toàn diện, chặt chẽ, thống nhất; khai thác hiệu quả, làm chủ VKTBKT mới, hiện đại; bảo đảm an toàn tuyệt đối và hạn chế mất an toàn giao thông. Để thực hiện có hiệu quả công tác này, hàng năm, cấp ủy, chỉ huy đơn vị các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm đầy đủ, kịp thời VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các hoạt động thường xuyên của LLVT tỉnh.

Một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng là Phòng Kỹ thuật thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao trình độ, năng lực quản lý, khai thác, sử dụng gắn với việc giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người trực tiếp quản lý. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác kỹ thuật được duy trì có nền nếp thường xuyên từ cơ quan tỉnh đến các đơn vị; kế hoạch công tác kỹ thuật luôn bám sát tình hình nhiệm vụ, từ đó xây dựng phương án bảo đảm kỹ thuật tốt nhất, biện pháp phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị.

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của cấp trên, nhà kho kỹ thuật trong LLVT tỉnh đã được đầu tư xây dựng cơ bản và thường xuyên củng cố, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ cất chứa, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT. Hiện nay, 100% số vũ khí làm nhiệm vụ SSCĐ của các lực lượng đã được bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra kỹ thuật chặt chẽ, bảo đảm chất lượng. Công tác bảo quản, sử dụng VKTBKT ở các Ban CHQS các xã, phường, thị trấn được triển khai thực hiện chặt chẽ, thống nhất theo phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đặc biệt là hướng dẫn chu đáo công tác sử dụng, bảo quản VKTBKT để tránh hư hỏng hoặc xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Hệ thống sổ sách, đăng ký, quản lý thống kê, chế độ kiểm kê, điểm nghiệm được thực hiện theo đúng quy định; vũ khí được đăng ký số hiệu, quản lý chặt chẽ đến từng vị trí cất giữ, đạn dược được phân chọn và sắp xếp theo nhóm, theo quy hoạch và phân cấp dự trữ, được đăng ký quản lý theo lô; các loại xe quân sự được theo dõi cập nhật các thông số kịp thời. Hàng năm, ngành Kỹ thuật đều tổ chức kiểm tra, đánh giá chính xác chất lượng VKTBKT, từ đó xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và sử dụng VKTB, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Đồng thời, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng, đạt giải cao trong các hội thi cấp quân khu.

Bên cạnh đó, Phòng Kỹ thuật còn tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh tiến hành sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, khơi dậy tinh thần thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với nhiều nội dung, hình thức mới. Thượng tá Hà Ngọc Khương, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Biện pháp quan trọng để đạt được thành tích là Phòng Kỹ thuật đã tích cực học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ trong quản lý, khai thác VKTBKT. Nhiều đơn vị chủ động, tạo nguồn ngân sách xây dựng, củng cố nhà kho, nhà xe, khu kỹ thuật theo hướng chính quy, cơ bản và lâu dài; đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật sôi nổi, rộng khắp, đem lại nguồn lợi to lớn và tiết kiệm ngân sách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Thanh Sơn (Bộ CHQS tỉnh)

.