Hà Giang

Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

17:34, 20/01/2022

BHG - Để khắc phục tính đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ, vai trò lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu chưa thể hiện rõ; tinh thần tự phê bình và phê bình còn yếu, còn nể nang, né tránh, chưa chủ động đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13.9.2021 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao trách nhiệm, kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy cơ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá, nhận xét buổi sinh hoạt chi bộ
Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy cơ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá, nhận xét buổi sinh hoạt chi bộ

Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy có 05 chi bộ trực thuộc với 42 đảng viên. Xác định với vai trò là cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải là cơ quan tiên phong đi đầu trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Vì vậy, Đảng ủy Ban đã sớm ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời thống nhất chọn Chi bộ Phòng Hành chính - tổng hợp để chỉ đạo điểm.

Chiều ngày 19.01, Chi bộ Phòng Hành chính - tổng hợp đã tiến hành sinh hoạt Chi bộ điểm thường kỳ tháng 1.2022, đánh giá, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ để triển khai đến các chi bộ toàn Ban. Đến dự, theo dõi, chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Tuệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phát biểu nhận xét, đánh giá buổi sinh hoạt chi bộ, các đồng chí lãnh đạo ban, lãnh đạo Đảng ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung chu đáo, quy trình các bước sinh hoạt đúng quy định theo Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 12.10.2021 của ban Tổ chức Tỉnh ủy một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Buổi sinh hoạt chi bộ đã thể hiện được những nội dung chủ yếu như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đã thông báo tình hình thời sự trong nước, quốc tế, của địa phương, cơ quan, đơn vị sát với tình hình, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; thông báo, quán triệt kịp thời các văn bản, chủ trương của Đảng, nhà nước; đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ, định hướng nhận thức tư tưởng cho đảng viên; về thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ đã đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục. Công tác điều hành sinh hoạt chi bộ của người chủ trì linh hoạt, hiệu quả, đã xác định được nội dung trọng tâm cần trao đồi, thảo luận để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời đúng quy định theo. Các ý kiến của đảng viên tham gia tại cuộc họp nghiêm túc, cầu thị khi tự phê bình và phê bình, mang tính chiến đấu, tính xây dựng cao.

Kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 1.2022 được 98/100 điểm, đạt loại Tốt.

                                                                             Tin và ảnh: Xuân Hùng (Ban Tổ chức tỉnh ủy)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chi bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

BHG - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, trong đó, nhiệm vụ đầu tiên chính là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh nói chung và Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, được tiến hành thường xuyên, lâu dài. 

28/09/2020
Đổi mới công tác tham mưu, quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

BHG - Trong buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh với Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tháng 9 vừa qua, BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đã khẳng định quyết tâm đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng tham mưu trong các lĩnh vực.

24/11/2021
Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội
BHG - Những năm gần đây, lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của internet, các thế lực thù địch đã và đang tuyên truyền, phát tán nhiều thông tin sai trái trên các trang mạng xã hội nhằm chống phá Đảng, Nhà nước. Trước thực trạng đó, mỗi người dân, nhất là cán bộ, đảng viên cần có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trong việc tiếp nhận và truyền tải thông tin trên mạng xã hội. 
24/05/2021
Đột phá về tư duy, nâng cao chất lượng cán bộ ở Tả Sử Choóng

BHG - Xác định "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng ủy xã Tả Sử Choóng (Hoàng Su Phì) đã tập trung lãnh, chỉ đạo, sớm tổ chức thực hiện khâu đột phá về đổi mới phương pháp lãnh đạo, quản lý điều hành, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ; coi đây là "chìa khóa" cho sự phát triển của địa phương.

22/11/2021