Hà Giang

Cải cách hành chính lĩnh vực tài nguyên, môi trường

08:42, 13/01/2022

BHG - Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC), cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm trong thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) luôn coi trọng việc lấy kết quả CCHC và cải cách TTHC là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc. Gắn kết quả thực hiện CCHC, cải cách TTHC với việc xét thi đua, khen thưởng hàng năm của tập thể, cá nhân. Qua đó, việc triển khai cải cách TTHC thời gian qua đảm bảo được mục tiêu, yêu cầu, nội dung đề ra và đã đạt được một số kết quả đáng tin cậy.

100% cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai sử dụng máy vi tính trong thực hiện nhiệm vụ.
100% cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai sử dụng máy vi tính trong thực hiện nhiệm vụ.

Quyền Giám đốc Sở TN&MT Đinh Thế Mạnh cho biết: Thực hiện kế hoạch CCHC, ngay từ đầu năm, Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, kiểm soát TTHC, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công; khắc phục những tồn tại; chủ động phân công cho các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện; kịp thời điều chỉnh hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở. Quan tâm thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTHC và cải cách TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử và lồng ghép các cuộc họp, tập huấn chuyên môn. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh, qua thư điện tử; đẩy mạnh cung cấp thông tin và triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC…

Đến nay, các nhiệm vụ, kế hoạch CCHC năm 2021 của Sở TN&MT đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng; hoàn thành 188/203 nhiệm vụ UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao, 22 nhiệm vụ đang thực hiện. Việc kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, liên tục đảm bảo đúng quy trình, đủ thành phần, số lượng, mẫu hồ sơ và thời hạn giải quyết; đảm bảo công khai, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của người dân, doanh nghiệp. Không có trường hợp kiến nghị về thái độ thực hiện chức trách nhiệm vụ cũng như quy trình thực hiện TTHC của sở. Công bố 120 TTHC được chuẩn hóa của ngành TN&MT áp dụng trên địa bàn tỉnh. 86/86 TTHC được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được điện tử hóa. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật, đạt 100% chỉ tiêu. Giải quyết xong 261/311 hồ sơ TTHC năm 2021, trong đó 256 hồ sơ trước và đúng hạn; 5 hồ sơ quá hạn; 50 hồ sơ đang trong hạn. Các hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác, sở đều có công văn yêu cầu hoàn thiện; đồng thời, thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi xẩy ra trễ hẹn, được khách hàng đánh giá hài lòng. Thực hiện tốt việc ủy quyền trong lĩnh vực TN&MT góp phần cải cách hành chính tại địa phương, nâng cao trách nhiệm CCVC. 

Nhằm nâng cao chất lượng công vụ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, Sở TN&MT đã xây dựng Đề án Tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở theo hướng giảm 1 phòng chuyên môn; giảm 1 cấp trưởng và 4 cấp phó thuộc khối quản lý nhà nước; giảm 2 cấp trưởng, 3 cấp phó thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Sắp xếp, bố trí 100% cán bộ CCVC các phòng, đơn vị trực thuộc vào vị trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn. Giao tự chủ tài chính cho 5 đơn vị. Tổ chức 6 cuộc thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong lĩnh vực TNMT của các tổ chức, cá nhân.

Cùng với đó, Sở TN&MT tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ. Hiện, 100% máy tính của Sở kết nối mạng nội bộ và Internet tốc độ cao phục vụ công tác; 100% cán bộ, CCVC, người lao động sử dụng thành thạo máy tính; trên 70% CCVC được cấp chứng thư số sử dụng chữ ký số; 100% văn bản được phát hành dưới dạng điện tử; trên 80% văn bản điện tử được phát hành dưới dạng ký số và có chữ ký số của cá nhân; 100% CCVC sử dụng phần mềm quản lý văn bản và lãnh, chỉ đạo, điều hành qua mạng điện tử; 98% CCVC thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi công việc. Việc ứng dụng CNTT, truyền thông trong xử lý công việc, giao dịch đã thống nhất quy trình tiếp nhận và trả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ, giảm chi phí đi lại của công dân và các tổ chức, tiết kiệm chi phí. Đồng thời nâng cao năng lực quản lý, điều hành, làm cho công tác quản lý nhà nước ngày càng minh bạch hơn, người dân dễ tiếp cận với thông tin và tri thức.

Dù còn một số hạn chế nhưng công tác CCHC trong lĩnh vực TN&MT đã được chỉ đạo sát sao; cán bộ, CCVC có nhiều cố gắng, ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm; bộ máy tổ chức dần được kiện toàn; việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân ngày càng tốt hơn, công khai, minh bạch, nhanh chóng, kỷ luật kỷ cương hành chính được nâng cao; một số thiếu sót trong phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị, bộ phận trực thuộc đã được chấn chỉnh, khắc phục… góp phần đáng kể trong việc nâng cao chỉ số cạnh tranh của tỉnh, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển KT-XH. 

Bài, ảnh: Duy Tuấn


Cùng chuyên mục

Cải cách hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ

BHG - Những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện đồng bộ cải cách về thể chế, tổ chức bộ máy, hành chính công, hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý, đơn giản hóa, giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí quản lý hành chính.

31/08/2021
Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

BHG - Sáng 30.9 diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số Bộ, ngành T.Ư; đại biểu tại điểm cầu các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu tỉnh ta, có lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

30/09/2021
Công an tỉnh Hà Giang xếp thứ 6/63 Công an các tỉnh, thành về chỉ số cải cách hành chính

BHG - Ngày 29.10, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư công bố xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong Công an nhân dân (CAND) năm 2021. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh có lãnh đạo Công an tỉnh và một số đơn vị chuyên môn.

29/10/2021
Điện lực Bắc Mê chuyển biến tích cực thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

BHG - Thời gian qua, Điện lực Bắc Mê đẩy mạnh tuyên truyền, đạt nhiều chuyển biến tích cực trong việc thanh toán tiền điện qua các tổ chức trung gian, giúp người sử dụng điện giảm thời gian đi lại và thuận lợi trong giao dịch.

28/08/2021