Hiệu quả trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thứ Sáu, 13/04/2018, 15:56 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Quyết định 2783/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính (KL, KCHC) nhằm tăng cường siết chặt việc thực hiện các nội quy, quy chế văn hóa công sở, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; thời gian qua, Đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra một số cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua đó, ghi nhận nhiều kết quả tích cực cũng như kịp thời phát hiện những, hạn chế trong quá trình thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC).

Đoàn kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh kiểm tra đột xuất tại Sở Xây dựng.
Đoàn kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh kiểm tra đột xuất tại Sở Xây dựng.

Đoàn kiểm tra của tỉnh được thành lập gồm 6 thành viên do đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn. Các thành viên bao gồm: Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh; Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ; Phó Chánh thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phóng viên Báo Hà Giang và Đài PT - TH tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bước vào đầu năm 2018, Đoàn kiểm tra đã họp thống nhất và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên. Trong quý I, Đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất: Sở Giao thông - Vận tải, Sở Xây dựng, UBND huyện Yên Minh và UBND huyện Bắc Quang, tổng số 47 cơ quan, đơn vị với 511 CB, CCVC.

Qua kiểm tra, việc chấp hành KL, KCHC ở các cơ quan hành chính từ tỉnh, huyện và xã, thị trấn có sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt, chấp hành tốt các chỉ thị, chỉ đạo của cấp trên, chú trọng và thực hiện quyết liệt việc nâng cao chất lượng công vụ. Trong đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, siết chặt việc chấp hành các Nội quy công sở đối với CB, CCVC của đơn vị. Tại UBND các huyện được kiểm tra, địa phương đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành những vấn đề liên quan đến chấp hành KL, KCHC và tổ chức thực hiện; thành lập các Đoàn kiểm tra cấp huyện đối với CB, CCVC. Qua đó, việc chấp hành các chỉ thị của cấp trên được cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm. Ghi nhận chuyển biến rõ nét nhất đó là việc hầu hết CB, CCVC đã chấp hành đúng giờ giấc làm việc, không có hiện tượng lập bàn thờ và hút thuốc lá, sử dụng đồ uống có cồn trong phòng làm việc...  

Tuy nhiên, qua kiểm tra còn phát hiện nhiều hạn chế, ở các cơ quan, đơn vị. Tại đợt kiểm tra ngày 14.3 tại huyện Yên Minh, UBND xã Hữu Vinh chưa thực hiện gắn biển tên chức danh đối với phòng làm việc có 2 người trở lên, sơ đồ phòng làm việc và Nội quy làm việc tại cơ quan chưa được xã niêm yết công khai. Nhiều phòng làm việc ở Sở Xây dựng và Sở Giao thông - Vận tải còn chưa được sắp xếp gọn gàng, hợp lý... Đồng chí Nguyễn Thị Hoài, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Vinh cho biết: Do trụ sở xã còn đang trong thời gian sửa chữa nên xã chưa kịp thời niêm yết các Nội quy, Quy định nơi công sở. Ngay sau khi có ý kiến của Đoàn kiểm tra, xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khắc phục. Bên cạnh công tác kiểm tra, Đoàn cũng tiếp nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị về những vấn đề liên quan. Trong đó, các kiến nghị chủ yếu về thiếu cơ sở vật chất, trụ sở làm việc còn chật hẹp, xây dựng đã lâu nên nhiều phòng làm việc đã xuống cấp gây khó khăn trong công tác bài trí công sở và sắp xếp, bảo quản tài liệu...

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Trưởng đoàn kiểm tra chấp hành KL, KCHC của tỉnh cho biết: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất tất cả các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm nắm bắt, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời đối với CB, CCVC còn vi phạm Nội quy, Quy chế công sở. Đoàn sẽ tổng hợp kết quả kiểm tra, các kiến nghị ở cơ sở và lập báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh để xin chủ trương thực hiện. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đoàn tiếp tục kiểm tra đột xuất bất kỳ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, kể cả các đơn vị đã được kiểm tra trong quý I. Bên cạnh đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành KL, KCHC, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh gắn với ý thức, trách nhiệm người đứng đầu, tạo niềm tin trong nhân dân.  

Bài, ảnh:  VĂN LONG

.