Chung tay đẩy mạnh Cải cách hành chính ở Bắc Quang

Thứ Năm, 04/05/2017, 08:07 (GMT+7)

BHG - Cải cách hành chính (CCHC) là yêu cầu tất yếu của sự phát triển toàn diện. Do vậy, công tác này được cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang đặc biệt coi trọng. Bởi đây chính là “chìa khóa” góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước của các cơ quan hành chính trên địa bàn.

Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, UBND huyện Bắc Quang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC trên phạm vi toàn huyện. Ví như Kế hoạch tuyên truyền CCHC; điều tra xã hội học về công tác CCHC cấp xã; tổ chức Hội thi nghiệp vụ giỏi chức danh công chức Địa chính - Xây dựng và Môi trường cấp xã. Ban hành công văn yêu cầu UBND các xã, thị trấn trực thuộc tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC; đôn đốc thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Hay việc ban hành công văn thí điểm triển khai phần mềm “một cửa” điện tử liên thông cấp xã, huyện và triển khai kết nối “một cửa” điện tử liên thông 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) với hệ thống công trực tuyến của tỉnh... Đặc biệt, việc xây dựng, ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành này được đánh giá sát với điều kiện thực tế. Do vậy, việc triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Cơ bản các hạn chế được phát hiện và kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục, xử lý hạn chế. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực về công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị - Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang Nguyễn Trung Hiếu chia sẻ.

Nâng cao chất lượng công vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC được cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang đặc biệt coi trọng Trong ảnh: Người dân bày tỏ thái độ hài lòng khi giao dịch công việc tại Phòng Nội vụ Bắc Quang.
Nâng cao chất lượng công vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC được cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang đặc biệt coi trọng Trong ảnh: Người dân bày tỏ thái độ hài lòng khi giao dịch công việc tại Phòng Nội vụ Bắc Quang.

Thực tiễn chứng minh, qua công tác đẩy mạnh tuyên truyền CCHC đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện về nhiệm vụ CCHC Nhà nước. Đó là nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước (HCNN) đối với nhân dân, phục vụ mục tiêu phát triển toàn diện. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan HCNN và đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hành công vụ. Có thể thấy, trong năm 2016, từ công tác kiểm tra CCHC tại 27 cơ quan, gồm 4 phòng chuyên môn và 23/23 xã, thị trấn của huyện Bắc Quang đã giành kết quả tích cực. Bởi qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra công tác CCHC cấp huyện không chỉ phát hiện, biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan mà còn kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc, yêu cầu khắc phục một số hạn chế trong việc: Thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ; chấn chỉnh việc đeo thẻ của cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ hay việc cập nhật, niêm yết thủ tục hành chính tại các cơ quan... Sau mỗi đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra công tác CCHC của huyện không chỉ gửi Thông báo Kết luận kiểm tra đến các cơ quan, các xã, thị trấn được kiểm tra mà còn còn tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện Kết luận và khắc phục hạn chế sau kiểm tra tại các cơ quan... Qua đó, tiếp tục duy trì chất lượng phục vụ của cơ quan HCNN trên địa bàn huyện và góp phần nâng cao Chỉ số CCHC của huyện.

Đặc biệt, cùng với kết quả trên, thông qua công tác đẩy mạnh CCHC, hiện nay, đa phần cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Bắc Quang sử dụng thành thạo công nghệ thông tin vào giải quyết và trao đổi công việc. Trong đó, 100% công chức cấp huyện và trên 80% cán bộ, công chức cấp xã sử dụng thành thạo hệ thống Văn phòng điện tử I-Office; trên 60% cán bộ, công chức sử dụng Thư điện tử cá nhân công vụ của tỉnh (...@hagiang.gov.vn) trong trao đổi và giải quyết công việc, thay thế dịch vụ thư điện tử (...@gmail.com) do Google cung cấp. Hơn nữa, từ việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001-2008 trong hoạt động của các cơ quan HCNN trên địa bàn huyện Bắc Quang đã thay đổi căn bản quy trình, tiết kiệm và nâng cao chất lượng quản trị văn phòng, góp phần xây dựng Chính quyền điện tử. Không dừng ở kết quả trên, giai đoạn 2016 – 2020, UBND huyện Bắc Quang đặc biệt chú trọng việc nâng cao hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI), bằng kế hoạch cụ thể cho cả giai đoạn. Trên cơ sở đó, xác định nhiệm vụ, giải pháp chiến lược và cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công của cơ quan HCNN trên địa bàn huyện. Việc làm này tiếp tục góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan HCNN trên địa bàn huyện Bắc Quang theo hướng dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Có thể khẳng định, những điểm nhấn trên chỉ là số ít trong nhiều kết quả nổi bật của huyện Bắc Quang từ công tác đẩy mạnh CCHC. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện mà còn góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI với khẩu hiệu hành động: “Phát huy sức mạnh toàn dân – Đẩy mạnh CCHC, vì Hà Giang phát triển”.

THU PHƯƠNG

.