Hà Giang

Huyện Vị Xuyên đẩy mạnh cải cách hành chính

08:50, 10/01/2017

BHG- Những năm gần đây, tỉnh ta luôn xem cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế và các mặt của đời sống xã hội. Đối với huyện động lực Vị Xuyên, ngoài tiềm năng, thế mạnh như: Giao thông thuận lợi, có Quốc lộ 2 chạy qua, lực lượng lao động dồi dào, có Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và khu công nghiệp Bình Vàng,... thì công tác CCHC được xem là nhân tố quan trọng để thu hút các nhà đầu tư...

Giải quyết TTHC tại Trung tâm Giao dịch  “một cửa” huyện Vị Xuyên.
Giải quyết TTHC tại Trung tâm Giao dịch “một cửa” huyện Vị Xuyên.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác CCHC, những năm qua, huyện Vị Xuyên đã có nhiều chủ trương, biện pháp và quán triệt các ngành, đoàn thể, địa phương nghiêm túc thực hiện. Nhờ vậy, công tác CCHC của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của đội ngũ cán bộ, CCVC được nâng lên rõ rệt; kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước được quan tâm, siết chặt. Để công tác CCHC đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả; công tác tuyên truyền về CCHC được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú như: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn thường kỳ; tuyên truyền trực tiếp cho người dân tại bộ phận giao dịch “một cửa”; lồng ghép với hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa phương... Từ đầu năm đến nay, cấp huyện tổ chức tuyên truyền được 96 cuộc, với 6240 lượt người nghe; cấp xã, thôn tổ chức được 501 cuộc, với 35.617 lượt người nghe. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC. Hàng năm, tổ chức khảo sát, điều tra xác định chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng dịch vụ hành chính công tại bộ phận “một cửa” cấp huyện và cấp xã.

Việc ban hành các văn bản luật được thực hiện đúng với quy định, thẩm quyền. Từ đầu năm đến nay, HĐND huyện đã ban hành 15 nghị quyết, UBND huyện ban hành 4.457 quyết định; triển khai lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH huyện Vị Xuyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp huyện. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ bảo vệ môi trường của 9 dự án trên địa bàn... Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC; cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, 13 phòng,  ban chuyên môn, 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện hoạt động theo đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ; phân cấp hợp lý, đảm bảo kiểm soát và nâng cao tính tự chủ của chính quyền các cấp. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, CCVC ngày càng nâng lên, hiện cán bộ cấp xã có 275 người, trong đó có 70% đạt chuẩn; công chức xã có 926 người, trong đó đạt chuẩn trên 86%... 

Cùng với đó, huyện đặc biệt chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC trên nhiều lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự hài lòng cho nhân dân. Đặc biệt, UBND huyện chỉ đạo công khai minh bạch các TTHC, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” và “một cửa” liên thông. Đăng tải các bộ TTHC trên trang Thông tin điện tử huyện, công khai địa chỉ thư điện tử để cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị khi có nhu cầu... Từ đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ giải quyết theo cơ chế “một cửa” cấp huyện là 1.806 hồ sơ; trong đo, trả đúng hạn 1.746 hồ sơ, 60 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết. Đối với cấp xã, 24/24 xã, thị trấn có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, gồm 4 lĩnh vực với 118 TTHC. Tổng số hồ sơ giải quyết theo cơ chế “một cửa” cấp xã từ đầu năm đến nay là 22.958 hồ sơ, không có tình trạng tồn đọng hồ sơ.

Cái khó trong công tác CCHC ở Vị Xuyên hiện nay là, cán bộ được phân công trực tiếp xử lý công việc theo cơ chế “một cửa” còn mỏng nên việc giải quyết hồ sơ, thủ tục bị chậm do khối lượng công việc nhiều. Công tác phối hợp trong giải quyết thủ tục, hồ sơ thiếu đồng bộ. Việc tiếp cận và ứng dụng CNTT vào CCHC của một số CBCC cấp xã còn hạn chế. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của bộ phận “một cử” tại các xã, thị trấn chưa đảm bảo. Đặc biệt, trụ sở UBND xã, thị trấn phần lớn còn chật hẹp, nơi tiếp công dân và giải quyết TTHC chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, thiếu trang thiết bị cần thiết cho yêu cầu công việc. Năng lực một số CBCC làm việc tại bộ phận “một cửa” ở một số nơi còn hạn chế...

“Để công tác CCHC đạt hiệu quả cao hơn, tạo tiền đề phục vụ tốt cho sự phát triển KT – XH, thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng chỉ đạo và điều hành công tác CCHC từ huyện tới cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC hàng năm phù hợp với tình hình thực tế, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, phân công phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp trụ sở hành chính của các địa phương để đảm bảo tiêu chuẩn quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, từng bước hướng đến hiện đại hóa nền hành chính theo hướng hiện đại, đồng bộ, chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.” – Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên, Lương Văn Đoàn khẳng định.

NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đẩy mạnh cải cách hành chính, vì Hà Giang phát triển

BHG - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định: "Phát huy sức mạnh toàn dân – Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), vì Hà Giang phát triển"... Dù mới đi qua năm "bản lề" của nhiệm kỳ nhưng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm CCHC theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đang tạo động lực quan trọng để Hà Giang bước nhanh trên lộ trình phát triển toàn diện.

31/12/2016
Vì mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ

BHG- Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết đang được toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) tập trung thực hiện. BHXH Hà Giang được ghi nhận là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác CCHC, sử dụng giao dịch điện tử, góp phần nâng cao chất lượng phụ vụ nhân dân.

28/12/2016
Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

08/01/2017