Xây dựng lực lượng công an xã vừa "hồng", vừa "chuyên"

Thứ Năm, 18/02/2021, 08:59 (GMT+7)

BHG  - Lực lượng Công an (CA) nhân dân nói chung, công an xã (CAX) nói riêng chính là nòng cốt cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Chính bởi vậy, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng CAX đã trở thành khâu then chốt trong bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) nơi biên cương cực Bắc Tổ quốc.

Trưởng Công an xã Tân Quang (Bắc Quang) Dương Việt Tiến sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình trong nhân dân.
Trưởng Công an xã Tân Quang (Bắc Quang) Dương Việt Tiến sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình trong nhân dân.

Tỉnh ta có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về QP- AN với trên 277 km đường biên giới tiếp giáp nước bạn Trung Quốc, đi qua địa bàn 7 huyện/34 xã, thị trấn/146 thôn, tổ dân phố giáp biên giới. Với đặc thù của một tỉnh biên giới, đa dân tộc, trình độ dân trí không đồng đều; nhiều hộ dân có quan hệ thân tộc với nhân dân phía bên kia biên giới dẫn đến tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do còn diễn biến phức tạp. Hơn nữa, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền nhằm kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, tác động vào địa bàn. Mặt khác, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh và manh động hơn. Trong khi đó, năng lực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT của lực lượng CA cơ sở còn hạn chế… Xuất phát từ thực tế trên, Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ ANTT của lực lượng CAX, giai đoạn 2014 – 2020” của UBND tỉnh đi vào cuộc sống đã từng bước khắc phục hạn chế; củng cố, nâng cao năng lực hoạt động cho lực lượng CAX nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, từng bước ngăn chặn hiệu quả âm mưu hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giảm dần nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT- XH trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 2.917 đồng chí CAX, trong đó công an chính quy có 755 đồng chí, gồm 188 đồng chí là Trưởng CAX, 54 đồng chí Phó CAX và 513 đồng chí công an viên (CAV); còn lại là lực lượng CA bán chuyên trách, bao gồm Phó CAX, CAV thường trực, CAV thôn. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng CAX, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm và luân chuyển có thời hạn đối với Trưởng, Phó CAX bán chuyên trách với trên 1.100 lượt và đưa 285 lượt CAX lên CA huyện để học việc, đào tạo, bồi dưỡng ở các đội nghiệp vụ. Bên cạnh đó, công tác đầu tư thiết bị, vật tư phục vụ công tác cho lực lượng CAX được tỉnh ta coi trọng. UBND tỉnh đã giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với CA tỉnh, các huyện, thành phố rà soát, lựa chọn địa điểm xây dựng trụ sở làm việc chung giữa lực lượng CA – Quân sự xã. Từ đây, 55 nhà/55 xã có nhà làm việc chung; số còn lại trước mắt được bố trí nơi làm việc tại trụ sở UBND xã. Thêm vào đó, tỉnh quan tâm bố trí kinh phí để CA tỉnh hợp đồng mua các loại xe máy, máy vi tính, máy in và tổ chức trang cấp vũ khí, công cụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho lực lượng CAX, như: Súng đa năng, dùi cui cao su, khóa còng tay…

Cùng với hoạt động tích cực của lực lượng CAX, tỉnh ta đã tập trung mọi nguồn lực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước đưa 16 xã, thị trấn ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về ANTT. Hiện nay, UBND tỉnh tiếp tục đề nghị Bộ CA đưa 11 xã đủ điều kiện ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về ANTT. Bên cạnh đó, thông qua các phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng CAX đã thu hút sự tham gia tích cực của toàn lực lượng. Nhiều đồng chí CAX lập thành tích xuất sắc được các cấp, ngành khen thưởng. Điển hình trong đó, 13 tập thể, 3 cá nhân được Bộ CA tặng Bằng khen; hàng trăm tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được Giám đốc CA tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, xã, thị trấn khen thưởng. Đi liền với công tác động viên, khích lệ lực lượng CAX tích cực hơn trong quá trình công tác; việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lực lượng CAX được tỉnh ta thực hiện nghiêm minh. Qua kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công tác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lễ tiết, tác phong của lực lượng CAX đã phát hiện, xử lý 215 đồng chí sai phạm, do vi phạm quy trình công tác…

Có thể nói, việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ ANTT của lực lượng CAX, giai đoạn 2014 – 2020” đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo, tổ chức xây dựng lực lượng CAX trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, lực lượng CAX dần khẳng định vai trò quan trọng trong việc giữ vững, ổn định tình hình ANTT ở cơ sở, kiềm chế làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội và tổ chức thực hiện toàn diện, sâu rộng, hiệu quả phong trào bảo vệ ANTQ. Qua đó, tiếp tục xây dựng lực lượng CA nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thật sự là công cụ tin cậy, sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THÙY

.