Hà Giang

Huyện Quản Bạ: Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập

06:36, 25/07/2017

BHG- Để công tác huấn luyện cho lực lượng thường trực, Dự bị động viên (DBĐV), Dân quân tự vệ (DQTV) đạt hiệu quả thiết thực; trong những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Quản Bạ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 56-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh về “Nâng cao chất lượng huấn luyện”. Đồng thời, ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện và xác định nhiệm vụ huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Dân quân xã Quyết Tiến giúp dân làm nhà. Ảnh: Cẩm Lê
Dân quân xã Quyết Tiến giúp dân làm nhà. Ảnh: Cẩm Lê

Đảng ủy, Ban CHQS huyện Quản Bạ đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ chương trình tập huấn cho cán bộ các cấp, xác định rõ cán bộ là trung tâm, then chốt quyết định đến kết quả huấn luyện của lực lượng vũ trang huyện; hằng năm cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ chỉ huy cơ quan; tập huấn khung cán bộ DBĐV,  DQTV trước khi bước vào huấn luyện.

Tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lực lượng DBĐV theo yêu cầu “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả”, lực lượng DQTV theo hướng “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”; quá trình huấn luyện được bám sát 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh. Ban CHQS huyện đã chú trọng đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện, sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phù hợp cách đánh, sở trường và địa hình, thời tiết; đặc biệt kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và SSCĐ, huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện với quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện chỉ đạo lực lượng Thường trực, DQTV thường xuyên luyện tập các phương án bảo vệ mục tiêu quan trọng, phối hợp với các lực lượng trong khu vực phòng thủ cơ động xử trí các tình huống phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Kết quả huấn luyện lực lượng Thường trực, DBĐV, DQTV tương đối tốt; 100% các nội dung huấn luyện và kiểm tra đều đạt yêu cầu, có 80% đạt khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Bám sát các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết 765, Kế hoạch huấn luyện chiến dịch của Bộ CHQS tỉnh; hàng năm, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo tổ chức chặt chẽ các cuộc diễn tập cấp huyện, xã theo đúng kế hoạch đã xác định với quy mô, hình thức khác nhau. Qua đó, giúp cho cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể hiểu rõ nội dung, hình thức, biện pháp lãnh đạo, điều hành chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái về quốc phòng. Các cuộc diễn tập, luyện tập ở các cấp được huyện thực hiện theo phương châm “Hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm”; đổi mới phương pháp diễn tập, từ khâu xây dựng kế hoạch diễn tập, kế hoạch chuẩn bị và phát tình huống, kế hoạch bồi dưỡng khung tập, huấn luyện thực binh, công tác tổ chức, điều hành...

Với tinh thần tích cực, chủ động khắc phục khó khăn trong công tác huấn luyện bộ đội địa phương, DQTV, DBĐV của huyện Quản Bạ đã có những chuyển biến rõ nét, nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo quyết liệt; cơ sở vật chất, thao trường huấn luyện được đầu tư và quan tâm đúng mức, công tác huấn luyện được duy trì nền nếp; năm 2015, được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 công nhận đơn vị “Vững mạnh toàn diện”; năm 2016, Ban CHQS huyện được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác.

Từ kết quả chỉ đạo công tác huấn luyện, diễn tập, luyện tập Đảng ủy, Ban CHQS huyện rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh về nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng giai đoạn 2015 - 2020; về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tích cực, chủ động đổi mới hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng có nhận thức đúng về công tác huấn luyện; huấn luyện sát thực tế và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Hai là, thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, giải quyết tốt mối quan hệ giữa người chỉ huy với cấp ủy và Chính trị viên trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

Ba là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục nhiệm vụ, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và không gian mạng. Không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong LLVT; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức quần chúng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ, tuân thủ nghiêm túc, chặt chẽ quy định bảo đảm an toàn trong huấn luyện.

Bốn là, chuẩn bị tốt các điều kiện trước khi bước vào huấn luyện; lấy kết quả huấn luyện làm tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và bình xét thi đua khen thưởng, đề nghị đề bạt, bổ nhiệm.

Năm là, phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong huấn luyện, tiếp thu, cập nhật những nội dung mới, đầu tư nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện.Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức tốt rút kinh nghiệm, sơ, tổng kết công tác huấn luyện kịp thời; đánh giá thực chất, tìm ra nguyên nhân hạn chế, có biện pháp khắc phục cụ thể để từng bước công tác huấn luyện, diễn tập đạt được kết quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Thượng tá: Đỗ Tất Thắng (Ban CHQS huyệnQuản Bạ)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công bố quyết định thăng cấp hàm, nâng bậc lương năm 2017

BHG- Sáng 30.6, Công an tỉnh đã long trọng tổ chức lễ Công bố Quyết định thăng cấp hàm, nâng bậc lương cho cán bộ các đơn vị và Công an các huyện, thành phố đến niên hạn năm 2017.

30/06/2017
2 Đồn Biên phòng Đồng Văn, Lũng Cú: Hội đàm định kỳ với Trạm kiểm soát Biên cảnh Mã Lâm

BHG- Sáng 29.6, tại huyện Đồng Văn, 2 Đồn Biên phòng Đồng Văn và Lũng Cú (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) đã tổ chức Hội đàm nghiệp vụ Biên phòng Quý II. 2017, với Trạm Kiểm soát Biên cảnh Mã Lâm (Trung Quốc).

29/06/2017
Ban CHQS huyện Bắc Quang Xây dựng cơ quan Quân sự địa phương vững mạnh

BHG- Là cơ quan tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác Quân sự- Quốc phòng (QP – QS), những năm qua, Ban CHQS huyện Bắc Quang luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân

27/06/2017
Đảng ủy Quân sự huyện Hoàng Su Phì: Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

BHG- Ý thức sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

27/06/2017