Phát huy vai trò của Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố

Thứ Ba, 01/06/2021, 15:08 (GMT+7)

BHG - Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố luôn là người nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sâu sát với quần chúng nhân dân. Họ giữ trọng trách là “cầu nối” giữa Đảng và chính quyền với nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Hồng Sỹ (bên phải), Bí thư Chi bộ thôn Đồng, xã Trung Thành (Vị Xuyên) thăm mô hình phát triển kinh tế của người dân trong thôn.  				(Ảnh chụp trước ngày 25.4.2021)
Ông Nguyễn Hồng Sỹ (bên phải), Bí thư Chi bộ thôn Đồng, xã Trung Thành (Vị Xuyên) thăm mô hình phát triển kinh tế của người dân trong thôn. (Ảnh chụp trước ngày 25.4.2021)

Thôn Đồng, xã Trung Thành (Vị Xuyên) có 115 hộ, 495 khẩu, trong đó có 12 đảng viên. Được nhân dân trong thôn tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, ông Nguyễn Hồng Sỹ luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong mọi công việc. Ông tập hợp, đoàn kết các đảng viên, đồng thời yêu cầu mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, ông cùng tập thể Ban Chi ủy bàn bạc, thảo luận, xây dựng nghị quyết phù hợp với thực tiễn của thôn. Trong xây dựng NTM, ông cùng các đảng viên tuyên truyền, vận động bà con hiến đất, đóng góp hàng trăm ngày công lao động làm đường bê tông. Trong đó gia đình ông tự nguyện đóng góp trên 240 m2 đất để làm đường liên xã và đường nội đồng. Đến nay, các trục đường thôn, đường nội đồng đã được bê tông hóa, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, thôn được công nhận thôn NTM. Bên cạnh đó, ông còn tích cực nghiên cứu, tìm tòi hướng phát triển kinh tế để tuyên truyền cho bà con chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Nhờ đó, hiện nay thu nhập bình quân đầu người của thôn là 35 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn hơn 6%. 

Hiện nay, huyện Vị Xuyên có 261 chi bộ thôn, tổ dân phố. Những năm qua, đội ngũ Bí thư chi bộ luôn đi sâu, đi sát với quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nhiều Bí thư chi bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, vừa đảm bảo cho phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân, vừa giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Bên cạnh đó, nhiều Bí thư chi bộ thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể và nhân dân ở thôn, bản, tổ dân phố để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT - VH - XH, QP - AN. Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nhiều Bí thư chi bộ vừa phát huy vai trò trong việc tập hợp quần chúng nhân dân, vừa tham gia phát triển kinh tế gia đình mang lại hiệu quả kinh tế cao để bà con trong thôn học tập và làm theo. Ngoài ra, các đồng chí đã phát huy vai trò trong việc tập trung lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự. 

Có thể khẳng định, Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng NTM trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

Bài, ảnh: Th. Liễu – Q. Anh (Vị Xuyên)

 

.