Hà Giang

Hoàng Su Phì xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

15:44, 06/05/2021

BHG - “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, khắc ghi lời dạy đó của Bác, những năm qua, Huyện ủy Hoàng Su Phì đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi, đảng bộ trực thuộc; thường xuyên giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở.

Đảng viên Chi bộ thôn Bản Máy, xã Bản Máy đi đầu trong chuyển đất vườn tạp sang trồng Thanh long.
Đảng viên Chi bộ thôn Bản Máy, xã Bản Máy đi đầu trong chuyển đất vườn tạp sang trồng Thanh long.

Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì hiện có 5.800 đảng viên, 68 chi, đảng bộ trực thuộc. Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, hàng năm BTV Huyện ủy tổ chức quán triệt học tập và triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đến 100% tổ chức Đảng và đảng viên. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Triển khai sâu rộng Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) của Đảng. Duy trì hiệu quả sinh hoạt chi bộ mẫu luân phiên để nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ...

Chi bộ thôn Quang Tiến, thị trấn Vinh Quang đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trên mọi lĩnh vực. Với 18 đảng viên, chi bộ thường xuyên duy trì sinh hoạt đảm bảo mỗi tháng một lần, song linh hoạt về thời gian, có khi họp vào buổi tối để tập hợp được đông đủ đảng viên. Để mỗi cuộc sinh hoạt chi bộ được rút ngắn thời gian nhưng đầy đủ quy trình và đảm bảo chất lượng, trước đó Chi ủy chi bộ tiến hành họp, lựa chọn chủ đề theo từng tháng và thông báo trước cho các đảng viên để đảng viên có thời gian nghiên cứu, tham gia ý kiến tại cuộc họp. Với phương châm “Chi bộ nắm thôn, đảng viên nắm hộ”, hàng tháng chi bộ đều phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, mỗi đảng viên phụ trách từ 3 – 5 gia đình. Các đảng viên trong chi bộ cũng luôn gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện các đề án, chương trình nông nghiệp trọng tâm của tỉnh, huyện. Từ phương thức lãnh đạo sâu sát của chi bộ, nhân dân trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động, sản xuất sôi nổi, góp phần đưa kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Cùng với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ huyện thực hiện đồng bộ, nhất quán việc “nói đi đôi với làm”; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nhất là người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Đồng thời, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới với phương châm: Kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn giác ngộ về lý tưởng của Đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác. Tập trung phát triển đảng viên ở những nơi còn ít, chi bộ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, kết nạp đảng trong lực lượng dân quân, dự bị động viên, trường học, trạm y tế. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện kết nạp mới được 1.095 đảng viên; chất lượng đảng viên ngày càng được nâng cao, nhất là về trình độ học vấn, được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng và đổi mới công tác dân vận cũng là những nội dung được Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì chú trọng. Từ năm 2015 – 2020, tiến hành kiểm tra, giám sát tổng số 762 lượt đối với các tổ chức cơ sở đảng và 368 đảng viên. Phát hiện và thi hành kỷ luật 66 trường hợp đảng viên vi phạm. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, coi đây là một trong những kênh thông tin quan trọng, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn nảy sinh; tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoàng Su Phì, Lù Văn Chung cho biết: BTV Huyện ủy đặc biệt quan tâm, chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh từ mỗi chi bộ, đảng viên và vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện đồng bộ, nhất quán việc “nói đi đôi với làm”; tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với đó là thường xuyên sâu sát, gần gũi với nhân dân. Qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chi bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

BHG - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, trong đó, nhiệm vụ đầu tiên chính là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh nói chung và Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, được tiến hành thường xuyên, lâu dài. 

28/09/2020
"Lấy dân làm gốc" ở Bắc Quang

BHG - "Lấy dân làm gốc", "gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị huyện Bắc Quang trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, huy động sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội để xây dựng huyện "cửa ngõ" phía Nam phát triển toàn diện.

28/03/2021
Hoàng Su Phì đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

BHG - Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là vấn đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm. Tại huyện Hoàng Su Phì, ngay từ những tháng đầu của nhiệm kỳ mới, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã khẩn trương triển khai các giải pháp, bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

27/03/2021
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai

BHG - Thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thời gian qua, Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản, tập trung lãnh đạo toàn diện các hoạt động phòng, chống thiên tai tại địa phương, qua đó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

23/04/2021