Quang Bình phát huy vai trò công tác tuyên giáo

Thứ Sáu, 03/08/2018, 14:41 (GMT+7)

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Công tác tuyên giáo phải xuất phát từ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng mà xác định nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hoạt động; phải phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng ta, của dân tộc ta”. Nhớ lời của Người, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quang Bình đã kịp thời định hướng tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, gắn kết giữa Đảng với dân.

Tuyên truyền viên xã Yên Thành (Quang Bình) vận động hội viên, phụ nữ thôn Đồng Tiến mở rộng diện tích trồng mía.
Tuyên truyền viên xã Yên Thành (Quang Bình) vận động hội viên, phụ nữ thôn Đồng Tiến mở rộng diện tích trồng mía.

Bí thư Huyện ủy Quang Bình Triệu Tài Phong khẳng định: Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chỉ rõ một nội dung đột phá về “Giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm”. Đồng thời, cho chủ trương ban hành phiếu đánh giá chất lượng báo cáo viên (BCV),… nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT - XH toàn diện, hướng đến nền dân chủ thực sự.

Bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cấp ủy, chính quyền địa phương, từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quang Bình đã tham mưu, xây dựng và ban hành 57 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tổ chức định kỳ các hội nghị BCV theo tháng, phát hành 1.800 quyển “Bản tin nội bộ” phục vụ cho sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, thực hiện đổi mới, phân công BCV cấp huyện phụ trách xã; BCV trực tiếp là Bí thư Đảng ủy xã có trách nhiệm tuyên truyền nói cho dân hiểu, nhớ và làm được. Đội ngũ BCV, tuyên truyền viên (TTV) đã thường xuyên sâu sát địa bàn, lấy vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành khối thống nhất để tìm hiểu, nắm bắt dư luận xã hội; vận dụng, chắt lọc phương pháp tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế cơ sở.

Đơn cử tại địa bàn xã Yên Thành, địa phương có nhiều dân tộc cùng sinh sống, phong tục tập quán khác nhau; nên các BCV, TTV phải dựa vào người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tuyên truyền. Năm nay, xã tập trung nguồn lực chính vào giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải pháp cần thực hiện là chuyển đổi các cây, con theo thế mạnh của từng vùng như: Các thôn Đồng Tâm, Yên Thành trồng cây dược liệu Kim Tiền Thảo; Yên Thượng nuôi dê; Tân Thượng và Thượng Bình trồng lúa thuần chất lượng cao Già Dui; Đồng Tiến nhân rộng diện tích mía đường. Quan điểm, không cứng nhắc trong cách tuyên truyền, tùy theo mảng phụ trách, TTV là Chủ tịch các hội, đoàn thể xuống thôn, bản hướng dẫn, khuyến khích bà con tham gia phát triển kinh tế, tăng mức thu nhập.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tập trung tuyên truyền mạnh về việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; nhiệm vụ phát triển KT – XH; nhất là kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, tình hình 6 tháng đầu năm để nhân dân kịp thời nắm bắt. Đặc biệt, nêu gương, biểu dương các mô hình điển hình tiên tiến về kinh tế, xây dựng thiết chế văn hóa.. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hăng hái thi đua lao động sản xuất trong nhân dân.

Trên lĩnh vực khoa giáo, phối hợp với ngành Giáo dục phản ánh kết quả năm học 2017 - 2018, kết quả kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua và duy trì, đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy tại các trường học; cùng ngành Y tế tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; các chính sách cho hộ nghèo, thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, tham mưu giúp cấp ủy lãnh, chỉ đạo hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước; biên soạn lịch sử Đảng; đặt mua, báo, tạp chí Đảng phục vụ nhu cầu đọc, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tại cơ sở; thông tin, đối ngoại giới thiệu hình ảnh, truyền thống văn hóa các dân tộc, tiềm năng, chính sách thu hút các nhà đầu tư.

Đồng chí Hoàng Văn Thương, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quang Bình cho biết: Công tác tuyên giáo bao gồm rất nhiều lĩnh vực, tác động trực tiếp đến tư tưởng, hành động của mỗi người; do đó, đòi hỏi những cán bộ xung kích trên mặt trận này phải nhạy bén, khéo léo, linh hoạt trước mọi vấn đề. Ngoài những thuận lợi nhất định, việc tập hợp hội nghị BCV ở cấp xã còn khó khăn do nguồn kinh phí hỗ trợ TTV còn thấp; chất lượng đội ngũ BCV, TTV chưa đồng đều. Ban Tuyên giáo Huyện ủy xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, hướng mạnh về cơ sở và từng chi bộ thôn, bản; đồng thời nâng cao năng lực để mỗi TTV không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn thực sự xứng đáng với niềm tin của nhân dân trong công tác tuyên truyền của Đảng.

Bài, ảnh: MỘC LAN

.