Nền tảng vững từ thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn thành phố Hà Giang

Thứ Sáu, 17/08/2018, 10:49 (GMT+7)

BHG - Lấy việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” làm “kim chỉ nam” cho mọi hành động; Đảng bộ thành phố Hà Giang (TPHG) đã và đang tạo nên những giá trị vững bền trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Giang chung sức làm đường bê-tông nông thôn tại thôn Tha, xã Phương Độ.
Cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Giang chung sức làm đường bê-tông nông thôn tại thôn Tha, xã Phương Độ.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05) không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy Đảng mà còn là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nhận thức rõ tầm quan trọng này, BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, ban hành kế hoạch và lãnh, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện nội dung Chỉ thị số 05. Người đứng đầu gương mẫu thực hiện xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên lựa chọn, đăng ký thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, lấy việc xây dựng cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm…

Đặc biệt, BTV Thành ủy còn chỉ đạo đưa nội dung Chỉ thị 05 vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhằm bồi dưỡng đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Trên cơ sở này, Phòng GD&ĐT TPHG đã tổ chức, giới thiệu chuyên đề theo nội dung Chỉ thị số 05 trong các nhà trường vào môn Giáo dục công dân; sưu tầm những mẩu chuyện về Bác đưa vào chương trình dạy học. Cùng với đó, Thành đoàn Hà Giang thực hiện tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên thông qua: Cuộc thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ; các buổi chào cờ hàng tuần, họp Chi đoàn, hội nghị sơ, tổng kết công tác Đoàn các cấp và tuyên truyền thông qua một số hoạt động cụ thể như: Chương trình “Sáng tạo trẻ”, “Quảng trường em chăm”, “Công viên không rác”, “Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc” và “Thanh niên với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”...

Không những vậy, nhằm cụ thể hóa phương châm lãnh đạo: “Chủ động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt, cụ thể”, hàng năm, BTV Thành ủy còn lựa chọn các nội dung đột phá để tạo chuyển biến rõ nét trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ví như nội dung: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm và đổi mới phong cách lãnh đạo của người đứng đầu; nâng cao năng lực quản trị xã hội và chất lượng cải cách hành chính hoặc nội dung: Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII… Từ đây, nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã có những nội dung triển khai thực hiện hiệu quả như: Đảng bộ phường Nguyễn Trãi với “Năm kỷ cương sáng tạo, nâng cao mức sống đô thị văn minh”; Đảng bộ xã Ngọc Đường “Đổi mới tác phong, lề lối làm việc là thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các xã ngoại thành: Phương Độ, Phương Thiện, Ngọc Đường thi đua học tập theo gương Bác bằng những hành động: “Chung tay xây dựng Nông thôn mới” thông qua thực hiện “9 việc của hộ gia đình, 7 việc của thôn, 8 việc của xã”, “Việc nước, việc làng, đất vàng cũng hiến”, “Nhà đảm bảo vệ sinh, vườn đủ rau ăn”...

Thực tiễn cho thấy, thực hiện Chỉ thị số 05 đã tạo nhiều đổi thay trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên từ học tập đến làm theo gương Bác trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Kết tinh cho việc làm này chính là những kết quả ấn tượng của TPHG như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,61%; giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi thủy sản năm 2017 đạt 267,5 tỷ đồng, năm 2018 ước đạt 300 tỷ đồng. Đồng thời, 3/3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; 5/5 phường đạt tiêu chí văn minh đô thị; 33/35 trường học đạt chuẩn quốc gia; 99,5% đội ngũ cán bộ, công chức hoàn thành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra... Không những vậy, trên địa bàn TPHG có 244 mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sức lan tỏa sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội…

Thông qua thực hiện Chỉ thị số 05, BTV Thành ủy Hà Giang đã, đang làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc…

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG

.