Hà Giang

Đảng ủy Công an tỉnh: Chú trọng đổi mới công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng

09:54, 22/03/2018

BHG - Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng (XDLL) là một những khâu then chốt quyết định mọi thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, những năm qua, Đảng ủy – lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm, chú trọng và có nhiều đột phá trong XDLL; tạo động lực cho toàn lực lượng hăng hái thi đua, lập công xuất sắc, đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao giải thưởng Phụ nữ tiêu biểu, xuất sắc năm 2017 cho các hội viên phụ nữ Công an tỉnh.
Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao giải thưởng Phụ nữ tiêu biểu, xuất sắc năm 2017 cho các hội viên phụ nữ Công an tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các cấp ủy Đảng trong Công an tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy và của đơn vị để tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, mở rộng dân chủ gắn với cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Cùng đó, làm tốt công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương đến cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

Thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ (CBCS); triển khai sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và của ngành; tạo cho CBCS một niềm tin son sắt vào sự lãnh, chỉ đạo, điều hành của tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời ban hành, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện quyết liệt công tác đánh giá theo Bộ công cụ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt đối với cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo thuộc diện cấp ủy quản lý; nêu cao trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu…

Công tác kiện toàn cấp ủy, củng cố tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ luôn Đảng ủy – lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt; Qua đó, chấp hành nghiêm các quy trình, quy định về công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách theo quy định. Thực hiện nghiêm việc nhận xét, đánh giá lãnh đạo, chỉ huy; quy hoạch và bố trí sắp xếp vị trí việc làm theo chức danh, ngành học đối với CBCS gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ trong lực lượng; tăng cường công tác quản lý cán bộ, chấn chỉnh, kiểm tra việc chấp hành kỷ cương kỷ luật, kiên quyết xử lý nghiêm những CBCS sai phạm…

Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch làm việc với cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác… Đây là dịp để Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra, nhận xét đánh giá toàn diện kết quả lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị qua các năm; đồng thời, làm rõ những ưu điểm, hạn chế và tìm ra nguyên nhân để cùng cấp ủy cơ sở tháo gỡ trong thực hiện nhiệm vụ.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an tỉnh, công tác xây dựng Đảng, XDLL thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực; tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên, chiến sỹ thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị đã thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương và làm gương, trong việc thực hiện đổi mới phong cách, lề lối làm việc; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong giao tiếp, văn hóa ứng xử. Qua đó, tình trạng CBCS sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc giảm mạnh; các hội nghị, kỳ họp, gặp mặt, kỷ niệm ngày truyền thống, đề bạt, bổ nhiệm đã hạn chế được việc tổ chức liên hoan, triệt để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Với sự đổi mới, sáng tạo trên lĩnh vực xây dựng Đảng, XDLL của Đảng ủy Công an tỉnh, sẽ là nền tảng để toàn lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; quan trọng hơn, mỗi CBCS đã nêu cao được tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ.

Nguyễn Lân 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

73 năm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25.12.1945 -25.12.2018)

BHG - Về văn hóa, xã hội: Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân tiếp tục được tăng cường; tích cực triển khai xây dựng và thực hiện Đề án Bác sỹ gia đình và mô hình phòng khám bác sỹ gia đình. Bình quân có 10,9 bác sỹ/vạn dân; 30,5 giường bệnh/vạn dân; 100% trạm y tế, phòng khám đa khoa có bác sỹ. Quy mô, mạng lưới giáo dục tiếp tục được củng cố, toàn tỉnh hiện có 852 trường và cơ sở giáo dục. Các nhà trường tích cực đẩy mạnh đổi mới giáo dục, tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế và đổi mới phương pháp thi, kiểm tra theo hướng đánh giá thực chất năng lực người học. 

31/01/2018
73 năm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25.12.1945 -25.12.2018)

BHG - Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội được đặc biệt quan tâm; chính quyền các cấp được xây dựng và hoạt động ngày càng hiệu quả.  

30/01/2018
73 năm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25.12.1945 -25.12.2018)

BHG - Tháng 12-1975, tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang được hợp nhất thành tỉnh Hà Tuyên, sau khi hợp nhất, công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức được tiến hành thường xuyên, liên tục. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc của tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy tinh thần thi đua, yêu nước chăm lo xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Đặc biệt, trong thời gian này quân, dân các dân tộc Hà Giang đã anh dũng, kiên cường chiến đấu giữ vững chủ quyền biên giới trước sự bành trướng Trung Quốc.

29/01/2018
Đảng bộ phường Minh Khai tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng

BHG - Đảng bộ phường Minh Khai (thành phố Hà Giang) có 31 chi bộ trực thuộc, với 819 đảng viên; đảng viên giữ mối liên hệ ở nơi cư trú theo Quy định 76 của Bộ Chính trị có 2.864 đồng chí, đây là phường có tổ chức Đảng, đảng viên đông nhất so với các Đảng bộ trực thuộc thành phố.

26/02/2018