Hà Giang

Người dân được hưởng lợi từ Chính phủ số

18:55, 08/10/2021

Bạn đọc hỏi: Xin cho biết người dân được hưởng lợi gì từ Chính phủ điện tử và Chính phủ số?

Trả lời: Chính phủ điện tử đem đến các dịch vụ công cơ bản cho người dân. Phần lớn người dân có trải nghiệm truy nhập tới các thủ tục hành chính thông qua phương tiện điện tử...
Chính phủ số nhờ dữ liệu và công nghệ số thấu hiểu người dân hơn, vì vậy cung cấp dịch vụ số tốt hơn, chăm sóc người dân tốt hơn.

Lần lượt vào các năm 2025 và 2030, Chính phủ số đặt mục tiêu dạt 80% và 100% dịch vụ công mức độ 4. Như vậy, hầu hết mọi người dân đều thực hiện các thủ tục hành chính rất dễ dàng và thuận tiện.

Hơn nữa, vào năm 2025, khi 100% cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc và các cơ quan Nhà nước mở nhiều dữ liệu để cung cấp dịch vụ công kịp thời, người dân chỉ cần một lần khai báo sẽ có trọn vòng đời phục vụ.

Ví dụ, đứa trẻ khi sinh ra được cấp một mã định danh duy nhất, đến kỳ thì gia đình nhận được thông báo đi tiêm phòng từ chính quyền; đến tuổi đi học, chính quyền dựa trên số liệu dân cư để quyết định phân bổ cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục, tránh nơi thừa, nơi lại thiếu; đến tuổi trưởng thành nhận được căn cước công dân; khi dịch bệnh bùng phát thì kịp thời nhận được cảnh báo, chăm sóc y tế...

BTV


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Các nguyên tắc tiết kiệm đầu tư cho chuyển đổi số

Bạn đọc hỏi: Xin cho biết các nguyên tắc chung để tiết kiệm trong đầu tư chuyển đổi số? Trả lời: Nguyên tắc quan trọng là đầu tư đến đâu, khai thác đến đấy. Cần tránh tâm lý đầu tư các thiết bị công nghệ quá đắt tiền cốt để cho xịn hay để sử dụng lâu dài.

29/09/2020
Yếu tố thành công của chuyển đổi số trong giáo dục

Bạn đọc hỏi: Xin cho biết các yếu tố làm thành công của chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) là gì?

27/10/2020
Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19

BHG - Hà Giang là một trong những tỉnh có điều kiện KT – XH khó khăn nhất cả nước. Những năm qua, tỉnh luôn quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin và đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 là việc đẩy mạnh chuyển đổi số để thích ứng với tình hình dịch bệnh. Những nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đổi mới cách làm việc ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đang đươc quan tâm, thúc đẩy, đã và đang đem tới những thành quả đáng ghi nhận.

26/10/2020
Mục tiêu chương trình chuyển đổi số quốc gia về xã hội số

Bạn đọc hỏi: Xin cho biết mục tiêu của chương trình chuyển đổi số quốc gia về xã hội số đến năm 2025, tầm nhìn 2030?

26/10/2020