Hà Giang

Những ai giữ vai trò quan trọng trong phát triển Chính phủ số

10:21, 13/09/2021

Bạn đọc hỏi: Xin cho biết những ai giữ vai trò quan trọng trong phát triển Chính phủ số (CPS)?

Trả lời: Lãnh đạo đóng vai trò rất quan trọng. Ở đâu có lãnh đạo quan tâm, ở đó phát triển CPS thành công. Lãnh đạo đặt ra mục tiêu, đưa ra bài toán; lãnh đạo làm gương trong ứng dụng công nghệ số để chỉ đạo, điều hành công việc hàng ngày qua mạng.

Cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước đóng vai trò quan trọng. Để cung cấp các dịch vụ CPS hiệu quả, cán bộ, công chức phải thay đổi cơ bản phương thức, thói quen, thái độ làm việc. Trước đây làm việc chủ yếu dựa trên giấy tờ, quy trình, vị trí làm việc ít thay đổi và chỉ với những kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản. Thì nay môi trường làm việc chủ yếu chuyển lên môi trường số, từ việc soạn thảo, gửi, nhận văn bản cho đến việc xác định, giải quyết vấn đề, ra quyết định đều có thể thông qua phương tiện điện tử, dựa trên công nghệ số và dữ liệu.

Doanh nghiệp công nghệ số đóng vai trò quan trọng, tạo ra các nền tảng tin cậy, dễ sử dụng; tư vấn cho cơ quan, tổ chức nhà nước cách thức giải quyết bài toán và còn có thể tham gia cung cấp dịch vụ công trong CPS.

Người dùng đóng vai trò quan trọng. Sự tham gia và hài lòng của người dùng là thước đo thành công của CPS. Kết quả cuối cùng và quan trọng nhất của CPS là cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Các tổ chức chính trị - xã hội, hội, hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học đóng vai trò quan trọng. Một mặt là lực lượng đóng góp những tri thức, phản biện hiệu quả quá trình hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật về CPS, mặt khác, cũng tham gia tích cực vào công tác truyền thông, các hoạt động hỗ trợ để cung cấp dịch vụ CPS...


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai thác tiềm năng thương mại điện tử

BHG - Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến hoạt động vận tải và tiếp xúc trực tiếp gặp khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các cơ sở sản xuất kinh doanh đang hướng đến giải pháp thương mại điện tử (TMĐT) để tìm kiếm thị trường, ổn định đầu ra cho sản phẩm.

27/08/2021
Thanh niên tiên phong chuyển đổi số

BHG - Bằng sức sáng tạo, sự nhạy bén, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) được xác định là những người đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS). Nhờ việc nắm bắt và làm chủ công nghệ, hoạt động của Đoàn thanh niên đang từng bước đổi mới, đội ngũ trẻ tận dụng được những thời cơ để khởi nghiệp, vươn mình hội nhập với thế giới.

26/08/2021
Chuyển đổi số, cuộc cách mạng của toàn dân

Chuyển đổi số đơn giản là chuyển đổi hoạt động của chính quyền, của nền kinh tế và của xã hội lên môi trường số. Vậy đâu là những việc cần làm để định hình chiến lược chuyển đổi số tại Việt Nam?

 

26/07/2021
Chuyển đổi số, đón đầu để phát triển

BHG - Rất mừng Hà Giang đang là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về chuyển đổi số. Hiện nay, 100% cơ quan hành chính có trang/cổng thông tin điện tử; 100% xã có cáp quang đến trung tâm nối mạng internet băng thông đến 98%, riêng khu trung tâm xã, thị trấn, thị tứ đạt 100%. Những cuộc họp và sự kiện lớn đều đã truyền trực tuyến đến cơ sở, đang mở mang dịch vụ trực tuyến kể cả khám chữa bệnh, y tế, giáo dục, các hình thức kinh doanh du lịch, các lĩnh vực tài chính ngân hàng, logistics...

23/08/2021