Hà Giang

Tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

16:55, 13/02/2018

Xuân 2018- Trong năm qua, Đảng bộ tỉnh đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp và tập trung thực hiện hai khâu đột phá, đó là: Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII), với những giải pháp cụ thể, tập trung xây dựng và ban hành Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng bộ tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cán bộ, đảng viên, từ đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt phương châm “xây và chống”; khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong đánh giá và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phương pháp công tác tốt, có trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh cùng các đại biểu tham quan Mô hình trồng Thanh long ruột đỏ trái vụ, cho thu nhập cao của anh Đỗ Đại Tuân (xã Đồng Yên, Bắc Quang).				        Ảnh: Thu Phương
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh cùng các đại biểu tham quan Mô hình trồng Thanh long ruột đỏ trái vụ, cho thu nhập cao của anh Đỗ Đại Tuân (xã Đồng Yên, Bắc Quang). Ảnh: Thu Phương

Xuất phát từ yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng một cách hiệu quả hơn, BTV Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 10.11.2015 về tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở trong tỉnh. Trong đó, giám sát chủ yếu với các nhóm nội dung: Việc chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên, cấp mình đề ra trong nhiệm kỳ 2015- 2020; việc xây dựng và kết quả thực hiện chương trình công tác toàn khoá, hàng năm, quý, tháng... Để thực hiện chỉ thị có hiệu quả, BTV Tỉnh ủy đưa ra một số giải pháp, đó là: Ra quyết định phân công các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy theo dõi, giám sát vượt cấp đến các xã, phường, thị trấn và Đảng bộ sở, ban, ngành cấp tỉnh; đồng thời chỉ đạo các Huyện ủy, Thành ủy phân công cấp ủy theo dõi, giám sát đến thôn, tổ dân phố; quy định chế độ báo cáo Tỉnh ủy; ban hành phiếu đánh giá mức độ quyết liệt đối với cấp ủy viên, cán bộ diện cấp ủy quản lý.

Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tập trung tuyên truyền nội dung Nghị quyết T.Ư 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Để triển khai kịp thời các nội dung chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy đã ban hành công văn kèm theo đề cương và các mẫu biểu hướng dẫn các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, BTV các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức thực hiện nghiêm việc cá nhân tự đánh giá và tập thể đánh giá, góp ý cho từng đồng chí cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên các cấp theo 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong cán bộ, đảng viên, bảo đảm về thời gian theo kế hoạch.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh kiểm tra Mô hình “Cột điện nở hoa” của Đoàn Thanh niên phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh kiểm tra Mô hình “Cột điện nở hoa” của Đoàn Thanh niên phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Bộ công cụ được tiến hành trong tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở; cấp ủy viên các cấp, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đều tự đánh giá và được chi bộ, tổ chức Đảng góp ý trên tinh thần tự phê bình và phê bình. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên mạnh dạn đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ngay từ cơ sở, trong từng cán bộ, đảng viên. Đến ngày 30.11.2017, có 100% tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong toàn đảng bộ đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Bộ công cụ, với 98% cán bộ, đảng viên được phổ biến quán triệt. Để việc triển khai mang tính lan tỏa và có chất lượng, 6 tháng đầu năm 2017, BTV Tỉnh ủy đã tiến hành đánh giá đối với các đảng viên thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý và chọn 2/11 huyện, thành phố làm điểm đánh giá rút kinh nghiệm. Về ưu điểm: Cán bộ, đảng viên khi tự đánh giá, chấm điểm được đọc kỹ từng biểu hiện và liên hệ với cá nhân mình để xác định nội dung biểu hiện hoặc nội hàm trong biểu hiện đó để tự chấm điểm cho sát thực, phù hợp; hạn chế tình trạng nêu biểu hiện chung chung; thông qua việc cá nhân tự đánh giá làm cơ sở để tập thể phê bình góp ý. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Bộ công cụ đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng, chi bộ, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy phải nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, gương mẫu chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục.

Cùng với việc triển khai Bộ công cụ trên, Đảng bộ tỉnh tích cực tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở trong tỉnh. Qua đó, nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành đã có chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đã thể hiện toàn diện các nhiệm vụ, quyết tâm, đạt kết quả rõ nét. Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy được phân công theo dõi, giám sát thường xuvên đối với Đảng ủy xã, phường, thị trấn đã có chương trình làm việc cụ thể, sâu sát, định hướng cho cơ sở nội dung, cách lãnh đạo, phát động các phong trào, xây dựng mô hình, cách làm cụ thế để tuyên truyền, phát huy nội lực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới, giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư, các vấn đề bức xúc của nhân dân, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hướng mạnh về cơ sở.

Xác định KTGS là một khâu quan trọng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong năm qua UBKT các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp, tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định, hướng dẫn mới của T.Ư. UBKT các cấp tham mưu giúp cấp ủy lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt năm 2016, 2017, gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân ở những nơi, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp sẽ tập trung vào những trọng tâm: Tăng cường KTGS công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đảng; Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên; chỉ thị về tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm”; lấy xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm; lấy xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ đột phá để chỉ đạo thường xuyên. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện đánh giá theo Bộ công cụ; việc giám sát “Nói đi đôi với làm” và lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên các cấp, cán bộ diện cấp ủy các cấp quản lý theo định kỳ 6 tháng, 1 năm. Cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp chủ động vào cuộc, chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm đối với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc xem xét, xử lý tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước.

Lê Quang Minh

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Du lịch Hoàng Su Phì điểm đến lý tưởng

Xuân 2018 - Năm 2017, huyện Hoàng Su Phì đón trên 15.300 lượt khách, trong đó khách nước ngoài 4.700 lượt, doanh thu ước đạt trên 17 tỷ đồng. Với những lợi thế về sinh thái, tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, văn hoá truyền thống cùng với các sản phẩm du lịch đa dạng, Hoàng Su Phì đang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Đây thực sự là tín hiệu vui, để ngành Du lịch của huyện "Nâng tầm thương hiệu".

13/02/2018
Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc Tích cực hoàn thiện các chỉ tiêu nâng hạng

Xuân 2018 -  Mặc dù còn thiếu về nhân lực và cơ sở hạ tầng, nhưng với nỗ lực không ngừng, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, năm 2017, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Mèo Vạc đã thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải tiến chất lượng bệnh viện; giám sát việc thực hiện các quy chế, chế độ chuyên môn, giáo dục y đức trong lĩnh vực khám, chữa bệnh (KCB). Do đó, các chỉ tiêu cơ bản về KCB được cải thiện cả về số lượng và chất lượng, thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

13/02/2018
Vị Xuyên, nhiều mô hình hay trong nông nghiệp được nhân rộng

Xuân 2018 - Là huyện động lực của tỉnh, huyện Vị Xuyên luôn xác định sản xuất nông nghiệp có vị trí, vai trò quan trọng nhất trong phát triển nền kinh tế. Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, từng bước đưa nông nghiệp của huyện chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích như: Lựa chọn phát triển cây, con thế mạnh; chủ động liên doanh, liên kết với các công ty, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất; chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất…. Năm qua, huyện triển khai, nhân rộng nhiều chương trình và mô hình có hiệu quả kinh tế cao.

13/02/2018
Mốc son mới trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xuân 2018 - Tỉnh ta là một trong những địa phương sớm triển khai đầu tư, mở rộng hệ thống giao ban trực tuyến kết nối liên thông 4 cấp (T.Ư, tỉnh, huyện, xã) với quy mô: 4 điểm cấp tỉnh (Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính); 11/11 huyện, thành phố, 191/195 xã, phường, thị trấn. Các hệ thống giao ban trực tuyến hoạt động thường xuyên, phục vụ kịp thời chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần CCHC.

13/02/2018